Feature Image

RESURS KAFE: HR U NVO OKRUŽENJU

17. maj 2022. Omladinski centar OPENS

 

Omladinski savez udruženja “OPENS” u 2022. Godini nastavlja svoj predani rad na kreiranju mogućnosti za unapređenje kapaciteta mladih, omladinskih i organizacija za mlade. U okviru “Programa jačanja kapaciteta”, OPENS nastavlja održavanje Resurs kafea – formata događaja koji za cilj ima upravo podelu različitih resursa sa svim zainteresovanim stranama.

Resurs kafe: HR u NVO okruženju

ŠTA RADI HR?

U teoriji, HR specijalista (human resources; upravljanje ljudskim resursinma) je osoba zadužena za procese zapošljavanja, obuku novozaposlenih i održavanje harmonične atmosfere u radnom prostoru. U praksi, često se može desiti da je posao HR-a monodrama bez kraja u kojoj se igra uloga šefa, sekretara, koordinatora i psihoterapeuta – sve istovremeno. Poslednji čin ove monodrame zove se…

SAGOREVANJE ILI BURNOUT

Najveći protivnik generalnog blagostanja u kolektivu jesu momenti sagorevanja – sindroma koji se javlja kao rezultat nekontrolisanog hroničnog stresa na radnom mestu. Usled tog stresa, zaposleni napuštaju svoje pozicije i menjaju poslove u želji da pronađu stabilnije radno okruženje.

HR U NVO OKRUŽENJU

Nevladin sektor, sam po sebi specifičan iz velikog broja razloga, predstavlja dodatan izazov u kontekstu upravljanja ljudskim resursima. Često se dešava da angažovane strane nisu zvanično zaposlene na pozicijama koje obavljaju, pojava je i da svoje zadatke obavljaju volonterski, a sve to utiče na generalno stanje angažovane strane. Zato, u NVO okruženju je važno:

  • razumeti i proceniti načine funkcionisanja kolektiva
  • upravljati organizacijom kroz pažljivo kreirane planove
  • sprovoditi strateško praćenje aktivnosti
  • poboljšati učinak kolektiva
  • izgraditi efikasne sisteme upravljanja, politike i planove
  • poboljšati dugoročnu održivost i mobilizaciju ljudskih resursa

Da li sve ovo predstavlja luksuz za NVO okruženje?

Kako izbeći sagorevanje unutar tima i unutar sebe?

Kako uopšte pristupiti upravljanju ljudskim resursima u NVO organizacijama?

Odgovore na ova pitanja potraži na drugom OPENS Resurs kafeu koji se održava 17. maja u OC OPENS sa početkom u 17č.

Govornik na ovu temu biće Predrag Okanović, suvlasnik konsultantske kuće Tim Centar i senior konsultant.

Prijave se vrše putem popunjavanja formulara na LINKU.

Registracija učesnika traje do 14. maja u 16č.

Za sve dodatna pitanja, kontaktiraj nas na mejl adresu bojana@opens.rs.