Feature Image

Škola društveno omladinskog preduzetništva

25. mart OPENS kancelarija, Laze Telečkog 2, Novi Sad

U školi društveno omladinskog preduzetništva, podržavamo mlade ljude da budu proaktivni, pokrenu posao kojim žele da se bave, spoznaju kako da reše određeni društveni problem, kreiraju pozitivni društveni uticaj i da stvore određenu vrednost.

Škola društveno omladinskog preduzetništva zasnovana je na principima saradnje, otvorenosti za kreativan rad, razvoja kompetencija i inovativnosti kod mladih i predstavlja podsticajnu, stvaralačku sredinu. Naši predavači i mentori su tu da prenesu znanja, iskustva i veštine koje imaju.

U školi se bavimo razvijanjem kreativnog (stvaralačkog) pojedinca, njegovog ličnog i profesionalnog razvoja kao i umrežavanjem mladih i kreativnih ljudi. Učesnici programa učestvuju u stvaranju kreativnih i inovativnih ideja, događaja i/ili usluga koje su sposobne rešavati probleme na konstruktivan i samoodrživ način.

Školu društveno omladinskog preduzetništva u ovom izdanju čine radionice:

1. Radionica: Predstavi svoj posao iz snova (25.03.)
Spoznaćete kako da ispričate priču o tome šta želite i volite da radite i da vizuelno prikažete šta je to što vas pokreće, inspiriše, motiviše, koja je vaša vizija kao i to koje osobine su vam bitne da steknete i zadržite kao mladi preduzetnik početnik.
Alati koje ćemo koristiti na ovoj radionici su @Points of You kreativni, inovativni alati koji vam omogućavaju da kroz fotografiju i reči (koje se nalaze na kartici) istovremeno aktivirate levu i desnu hemisferu mozga i na taj način dođete do harmonične celine, novih uvida i jedinstvene komunikacije odnosno povezivanja sa samim sobom kao i sa drugima.
Radionicu vodi Aleksandra Domić Points of You Praktičar i Heal Your Life trener. Osnivač edukativnog
centra GamePlan i saradnik Novosadskog edukativnog centra. Svojim autentičnim radionicama
učestvovala u projektima osnaživanja omladinskog preduzetništva. Organizovala dva retreat
programa. U radu koristi Points of You alat koji nas uvodi u svet novih spoznaja pomoću fotografija,
mindfulnesa, priča i muzike.

2. Radionica: Igra društveno preduzetništvo TriP (people, planet, profit) sa timom iz @CDOP – Centar za društveno odgovorno preduzetništvo; (01.04.)
Igra na tabli (gejmifikacija) ima za cilj da učesnike provede kroz iskustvo stvaranja i razvoja društvenog, odnosno socijalnog preduzeća. Za nas posao može biti dobar, a kako doći do toga, jeste nešto što učimo kroz ovu igru.

3. Radionica: Prepoznavanje prilika, uvod i primena poslovnog modela CANVAS & PERSONA CANVAS (08.04.)
Izrada poslovnog modela CANVAS prilagođen potrebama ciljne grupe (persona canvas) kao i planiranje aktivnosti kojima se može odgovoriti na potrebe ciljne grupe. Mapa putovanja kupca (customer journeys canvas) je orijentisan grafikon koji opisuje putovanje korisnika predstavljanjem različitih dodirnih tačaka koje karakterišu njegovu interakciju sa uslugom i proizvodom.
Poslovni model CANVAS treba da odgovori na koji način preduzetnik ili organizacija kreira i isporučuje vrednost i dolazi do izvora finansiranja i samoodrživosti.

4. Radionica Marketing i komunikacija društvenih preduzetnika/organizacija: (15.04.)
Marketing po meri aktivista; Preduzetnici sa društvenom misijom; Strateški pristup marketing; Ključne taktike; Kreiranje marketing plana…

“Škola društveno omladinskog preduzetništva realizovaće su u OPENS-u, Laze Telečkog br 2.
Datumi radionica su: 25.03. 01.04. 08.04. 15.04.u periodu od 18h do 20h.

Učešće na radionicama je besplatno ali je zbog ograničenog broja učesnika, neophodno popuniti prijavu u formi kratkog upitnika najkasnije do 23.03. do 10h. Potvrdu o učešću na radionicama dobićete putem email-a. dva dana pred događaj.