Dokumentacija

  • Zaključak Vlada Republike Srbije - Projekat od Nacionalnog značaja
  • Imenovanje koordinatora projekta OPENS
  • Grafički prikaz budžeta 2017-2020
  • POLITIKA PRIVATNOSTI OPENS-a
  • POLITIKA UPOTREBE KOLAČIĆA OPENS-a
  • Kodeks ponašanja na društvenim mrežama
  • Finalna aplikaciona forma OPENS aplikacija - na SRPSKOM
  • 20230316_OC_brosura_digital_one-page