BAZA ZNANJA

Baza znanja predstavlja resurs tačku svih edukativno-informativnih sadržaja koje je Omladinski savez udruženja OPENS, zajedno sa svojim saradnicima, kreirao kroz različite programe i projekte namenjene mladima, omladinskim radnicima i licima aktivnim u civilnom sektoru.
 
Razvijana uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada, Baza znanja predstavlja u potpunosti besplatan izvor sadržaja i koristi se bez dodatnog učlanjivanja i prijavljivanja.