Mladi su pokretačka snaga dešavanja u gradu – Mladi su u centru!

OPENS je Savez udruženja čiji je zadatak da zajedno sa svojim partnerima kroz niz aktivnosti, projekata, programa, dešavanja, inicijativa pokaže da je mnogo vrata koja mogu da se otvore za transfer energije, znanja, iskustva, informacija i da se i tako mogu jačati kapaciteti mladih ljudi. OPENS savez je resurs centar koji radi na osnaživanju mladih i osoba koje rade sa njima, kao i omladinskih organizacija i organizacija za mlade. Senzibiliše zajednicu i razvija omladinsku politiku. Kroz programsko delovanje podiže kapacitete mladih, udruženja mladih i za mlade i senzibiliše javni i privatni sektor u odnosu na pitanja mladih. Ono što OPENS savez zagovara u procesu transforamcije omladinske politike, jeste kreiranje programskog višegodišnjeg finansiranja i kreiranja institucija na lokalnom nivou osnovanih od strane republičkih i lokalnih organa u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva po predloženom modelu OPENS-a.

Motivisani smo da upoznamo što više mladih ljudi sa OPENS programima i aktivnostima. Želimo da pokažemo da smo adekvatan društveni akter kao omladinska organizacija od kredibiliteta, da na osnovu potrebe mladih, predlažemo i učestvujemo u kreiranju omladinske politike. Mladi imaju moć da kreiraju društvo u kome žele da žive!

Ciljevi

Podstičemo aktivno učešće mladih u društvu! Različitim mehanizmima, programima, zagovaranjem i radom, godinama bojimo grad OPENS bojama i otvaramo vrata mladima ka ostvarenju njihovih snova! OPENS celokupnu komunikaciju kreira i vodi direktno ili indirektno kroz četiri navedena opšta cilja:

TRANSFORMACIJA OMLADINSKE POLITIKE

1.1 Stvaranje povoljnijeg i funkcionalnijeg pravnog okvira za održivu omladinsku politiku

1.2 Uspostavljanje platforme za delotvorniji dijalog među akterima omladinske politike

1.3 Stvaranje održive infrastrukture za realizaciju omladinske politike (“Prostor mladima”)

SENZIBILIZACIJA AKTERA OMLADINSKE POLITIKE I ZAJEDNICE

2.1 Podizanje svesti kod donosilaca odluka o važnosti uključivanja mladih i njihovog učešća u društvenim promenama/procesima
 
2.2 Promocija vrednosti od značaja za mlade
 
2.3 Unapređena međusektorska saradnja u pružanju usluga, servisa i podrške mladima

OSNAŽIVANJE CIVILNOG SEKTORA

3.1 Razvoj znanja i veština (kompetencija) za pružanje kvalitetnih i održivih usluga za mlade

3.2  Povećanje umreženosti i održivost omladinskih i organizacija za mlade kroz tehničku podršku, mentorstvo i finansijsku podršku

DIREKTAN RAD SA MLADIMA

4.1. Obezbeđivanje bolje informisanost mladih
 
4.2. Razvoj znanja, veština i vrednosti kod mladih
 
4.3. Podrška ličnom i socijalnom razvoju mladih
 
4.4. Unapređenje sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih

OPENS, kao savez udruženja, nastao je 2016. godine. Nakon što se Novi Sad prvi put kandidovao (Grad je ušao u prvih pet gradova, ali nije dobio titulu Omladinske prestonice Evrope za 2018. Godinu) i izgubio od Kaškaiša titulu, omladinske i organizacije za mlade u Novom Sadu, okupile su se i odlučile da još jednom daju podršku gradu za kandidaturu za Omladinsku prestonicu, ali pod drugačijim uslovima. Grad je bio nosilac titule, ali je takođe podjednako pripadao i omladinskom sektoru. Šest novosadskih organizacija – Savez studenata Univerziteta u Novom Sadu – Savez studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad, Omladina Jazasa Novi Sad, Centar za omladinski rad, BalkanIDEA Novi Sad, Inženjeri zaštite životne sredine, Kulturanova – tako su bile osnivačice Saveza OPENS koji i danas podnosi godišnje izveštaje skupštini. Pomenute organizacije su postale osnivačice na osnovu kriterijuma koje je doneo Neformalni forum omladinskih organizacija Novog Sada.

Zajedno sa timom OPENS-a, organizacije osnivači nastojale su da kreiraju i izgrade prostor i okruženje u kome su mlade osobe imale podršku i mogle da ostvare svoje ideje, da se aktivno uključe u zajednicu u kojoj žive, uče, zabave se na kvalitetan način, rade, izraze svoju kreativnost. Tako su osnivači, zajedničkim radom u OPENS-u, ali i svako u svom polju delovanja, nastojali da Novi Sad u 2019. godini pošalje svetu sliku grada u kome mladi imaju mesto koje žele i koje bi trebalo da im pripada.

Jednom, kada budemo pričali o počecima OPENS-a i istoriji, podvučeno će stajati da su Osnivači OPENS-a svojim autoritetom u omladinskom sektoru dali vetar u leđa celom procesu, te prateći aktivnosti, procedure i pravilnike, osigurali transparentnost u radu i održivu budućnost.

O NAMA

Mladi su pokretačka snaga dešavanja u gradu – Mladi su u centru!

OPENS je Savez udruženja čiji je zadatak da zajedno sa svojim partnerima kroz niz aktivnosti, projekata, programa, dešavanja, inicijativa pokaže da je mnogo vrata koja mogu da se otvore za transfer energije, znanja, iskustva, informacija i da se i tako mogu jačati kapaciteti mladih ljudi. OPENS savez je resurs centar koji radi na osnaživanju mladih i osoba koje rade sa njima, kao i omladinskih organizacija i organizacija za mlade. Senzibiliše zajednicu i razvija omladinsku politiku. Kroz programsko delovanje podiže kapacitete mladih, udruženja mladih i za mlade i senzibiliše javni i privatni sektor u odnosu na pitanja mladih. Ono što OPENS savez zagovara u procesu transforamcije omladinske politike, jeste kreiranje programskog višegodišnjeg finansiranja i kreiranja institucija na lokalnom nivou osnovanih od strane republičkih i lokalnih organa u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva po predloženom modelu OPENS-a.

Motivisani smo da upoznamo što više mladih ljudi sa OPENS programima i aktivnostima. Želimo da pokažemo da smo adekvatan društveni akter kao omladinska organizacija od kredibiliteta, da na osnovu potrebe mladih, predlažemo i učestvujemo u kreiranju omladinske politike. Mladi imaju moć da kreiraju društvo u kome žele da žive!

Ciljevi

Podstičemo aktivno učešće mladih u društvu! Različitim mehanizmima, programima, zagovaranjem i radom, godinama bojimo grad OPENS bojama i otvaramo vrata mladima ka ostvarenju njihovih snova! OPENS celokupnu komunikaciju kreira i vodi direktno ili indirektno kroz četiri navedena opšta cilja:

TRANSFORMACIJA OMLADINSKE POLITIKE

1.1 Stvaranje povoljnijeg i funkcionalnijeg pravnog okvira za održivu omladinsku politiku

1.2 Uspostavljanje platforme za delotvorniji dijalog među akterima omladinske politike

1.3 Stvaranje održive infrastrukture za realizaciju omladinske politike (“Prostor mladima”)

SENZIBILIZACIJA AKTERA OMLADINSKE POLITIKE I ZAJEDNICE

2.1 Podizanje svesti kod donosilaca odluka o važnosti uključivanja mladih i njihovog učešća u društvenim promenama/procesima
 
2.2 Promocija vrednosti od značaja za mlade
 
2.3 Unapređena međusektorska saradnja u pružanju usluga, servisa i podrške mladima

OSNAŽIVANJE CIVILNOG SEKTORA

3.1 Razvoj znanja i veština (kompetencija) za pružanje kvalitetnih i održivih usluga za mlade

3.2  Povećanje umreženosti i održivost omladinskih i organizacija za mlade kroz tehničku podršku, mentorstvo i finansijsku podršku

DIREKTAN RAD SA MLADIMA

4.1. Obezbeđivanje bolje informisanost mladih
 
4.2. Razvoj znanja, veština i vrednosti kod mladih
 
4.3. Podrška ličnom i socijalnom razvoju mladih
 
4.4. Unapređenje sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih

OSNIVAČI

OPENS, kao savez udruženja, nastao je 2016. godine. Nakon što se Novi Sad prvi put kandidovao (Grad je ušao u prvih pet gradova, ali nije dobio titulu Omladinske prestonice Evrope za 2018. Godinu) i izgubio od Kaškaiša titulu, omladinske i organizacije za mlade u Novom Sadu, okupile su se i odlučile da još jednom daju podršku gradu za kandidaturu za Omladinsku prestonicu, ali pod drugačijim uslovima. Grad je bio nosilac titule, ali je takođe podjednako pripadao i omladinskom sektoru. Šest novosadskih organizacija – Savez studenata Univerziteta u Novom Sadu – Savez studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad, Omladina Jazasa Novi Sad, Centar za omladinski rad, BalkanIDEA Novi Sad, Inženjeri zaštite životne sredine, Kulturanova – tako su bile osnivačice Saveza OPENS koji i danas podnosi godišnje izveštaje skupštini. Pomenute organizacije su postale osnivačice na osnovu kriterijuma koje je doneo Neformalni forum omladinskih organizacija Novog Sada.

Zajedno sa timom OPENS-a, organizacije osnivači nastojale su da kreiraju i izgrade prostor i okruženje u kome su mlade osobe imale podršku i mogle da ostvare svoje ideje, da se aktivno uključe u zajednicu u kojoj žive, uče, zabave se na kvalitetan način, rade, izraze svoju kreativnost. Tako su osnivači, zajedničkim radom u OPENS-u, ali i svako u svom polju delovanja, nastojali da Novi Sad u 2019. godini pošalje svetu sliku grada u kome mladi imaju mesto koje žele i koje bi trebalo da im pripada.

Jednom, kada budemo pričali o počecima OPENS-a i istoriji, podvučeno će stajati da su Osnivači OPENS-a svojim autoritetom u omladinskom sektoru dali vetar u leđa celom procesu, te prateći aktivnosti, procedure i pravilnike, osigurali transparentnost u radu i održivu budućnost.