šta je
SAZVEŽĐE PODRŠKE?

Sazvežđe podrške je tu da te informiše o pitanjima koji se tiču mentalnog zdravlja, pruži znanje za dalji lični razvoj i podršku u trenucima krize i zagovara davanje većeg značaja mentalnom zdravlju u zajednici.

Sazvežđe podrške je mreža koja okuplja udruženja iz Novog Sada aktivnih u pružanju podrške mladima koji se suočavaju sa problemima mentalnog zdravlja.

Mentalno zdravlje je važan deo sveobuhvatnog zdravlja, ipak i dalje nam je teško da o tome javno razgovaramo, potražimo podršku i pomoć, razumemo sebe u trenucima patnje, ali i druge nama bitne osobe.

Ukoliko imaš potrebu za emotivnom, psihološkom ili psihoterapijskom podrškom.

Ukoliko želiš da naučiš više o problemima mentalnog zdravlja.

Ukoliko želiš da volontiraš u oblasti mentalnog zdravlja.

Mi smo tu da te zaista čujemo i saslušamo.

Podrška mladima oba pola, uzrasta od 15 do 30 godina, koji imaju problem na polju mentalnog zdravlja ili žele da ulažu u lični rad i razvoj. Zakazivanje psihoterapije na broj telefona 062 193 4175 svaki radni dan od 10.00-16.00.
SOS telefon i podrška devojkama žrtvama nasilja
021 422 740069 193 6899

Mejl podrška na adresi soskonsultacije@gmail.com i soszenskicentar@gmail.com
Čet podrška na sajtu sosns.rs

Podrška ženama sa (i bez) invalidetata koje su bile izložene nasilju u porodici ili partnerskom odnosu.

Kontakt – telefon 066 447 040021 447 040 ili mejl adresa OFFICE@IZKRUGAVOJVODINA.ORG

Psihološka i emotivna podrška i pružanje usluge psihološkog savetovanja i psihoterapije.

Zakazivanje na telefon 063 694 677 ili putem mejla savetovaliste.nshc@gmail.com

Usluge besplatne psihoterapijske podrške LGBT+ osobama i članovima njihovih porodica.
Zakazivanje na mejlu savetovaliste@izadji.rs

Centar za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciju suicida.
Besplatan broj 0800 300 303  (svakog dana od 14h do 23h)
Podrška putem mejla vanja@centarsrce.org
Podrška putem četa na centarsrce.org

Podrška osobama koje žive sa HIV virusom/sidom i pripadnicima MSM populacije.
Zakazivanje putem telefona 069 721 945 ili mejlom novi.sad@omladinajazas.rs

Udruženje građana Patrija

Psihološka podrška korisnicima sa problemima u psihosocijalnom funkcionisanju.
Kontakt telefon 060 055 5496

Podrška svim mladim osobama uzrasta od 15 do 30 godina koje žele da rade na sebi i razvoju svojih potencijala. Zakazivanje putem mejla savetovaliste.infopolis@gmail.com

Psihosocijalna podrška, rane intervencije, kreiranje kulturno-edukativnih sadržaja i edukacija drugih o mladim osobama sa psihosocijalnim teškoćama.
Kontakt telefon je 064 451 33 38,
a mejl adresa office@mentalhub.org .

Podrška žrtvama i porodicama žrtava saobraćajnih nezgoda.
Zakazivanje na mejl aktivns@gmail.com

Organizacija je posvećena promociji prava, unapređenju položaja i kvalitetu života interseks i trans osoba i njihovih porodica.

Mladi uzrasta između 13 i 24 godine i svi oni koji se o njima brinu ovde mogu da pronađu korisne informacije o gorućim problemima u životima mladih i proverenim načinima za njihovo rešavanje, koji su prikazani kako iz ugla mladih, tako i iz ugla njihovih roditelja, škole, zdravstvenih radnika i svih ostalih. Sem toga, dostupni su i različiti vidovi besplatne podrške, prilagođene svačijim potrebama – naš tim posebno obučenih stručnjaka uvek je na raspolaganju.

Veb sajt SVEJEOK.RS

Ukoliko nisi siguran/a koja vrsta podrške ti je najpotrebnija ili želiš da čuješ više o savetovalištima možeš nam pisati na mejl: sazvezdjepodrske@opens.rs

Sazvežđe podrške je podržano od strane Grada Novog Sada, Gradske uprave za sport i omladinu i UNICEF Srbija.