ZAŠTO I KAKO SE FOKUSIRAMO NA MLADE?

OPENS, jedan od 70 članova Globalnog Hub-a za participativnu demokratiju People Powered, ali i partner na programu Building Inclusive Democracy istoimene organizacije, prepoznat je kao jedan od najboljih svetskih primera participativne demokratije kod […]