OPENS PUBLIKACIJE – U CENTRU ODRŽIVE OMLADINSKE POLITIKE

Omladinski savez udruženja “OPENS” radi ostavrenja ciljeva projekta „U centru održive omladinske politike“ blisko sarađuje sa svim relevantnim akterima omladinske politike, uključujući Ministarstvo omladine i sporta i jedinice lokalnih samouprava, […]