ZAŠTO JE PRAJD VAŽAN?

Prajd je u svojoj srži – promocija i borba za jednaka ljudska prava i život bez diskriminacije za sve građane i građanke. Često ćeš se surseti sa pitanjem š ? […]