Društveni dijalog: “Mentalno zdravlje mladih”

Na sastanku Radnog tima za mentalno zdravlje u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog održanog u martu ove godine, na prvom društvenom dijalogu organizovanom na temu […]