OMLADINSKI RADNICI I RAD SA MLADIMA

Sigurni smo da ste barem jednom čuli za nekoga ko se bavi radom sa mladima, ili ste između redova saznali da su to stručna lica, angažovana u udruženjima civilnog društva, institucijama  ili lokalnim samoupravama – to sve znači omladinski radnik.

„Ovo je zvanična potvrda od strane države, što je jako važno. Do sada sam dobijala neke druge vrste potvrde u vidu povratne informacije mladih kroz razne radionice i projekte. Naš glavni problem je bio taj što nismo mogli da pronađemo mesto na tržištu rada, jer naše zanimanje nije bilo priznato. Ljudi su stalno pokušavali da nas stave u neke okvire zato što im nije bilo jasno koji je zapravo posao omladinskog radnika. Tada je počelo zagovaranje za priznavanje profesije omladinskog rada kao takvog” – Dejana Baltes, licencirana omladinska radnica i koordinatorka omladinskih aktivnosti u OPENSu.

Shodno tome, kompetencije za omladinskog radnika se mogu steći kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje i učenje. Trenutno postoje tri definisana zanimanja u vezi sa omladinskim radom:

  • Omladinski aktivista/kinja ili lider/ka,
  • Omladinski/a radnik/ca (koordinator programa omladinskog rada)
  • Specijalista za omladinski rad

Omladinski radnici promovišu lični, edukativni i socijalni razvoj mladih. Mladi ljudi kroz omladinski rad saznaju više kako o sebi, tako i o društvu u kojem žive. Oni imaju prilike da kroz neformalne obrazovne aktivnosti stiču veštine i znanje  za vaspitni rad sa mladima, koji je  neophodan za održivi razvoj svake lokalne zajednice.

TIPOVI OMLADINSKOG RADA:

– Politička svesnost i aktivno građanstvo: (učešće mladih, prava i ravnopravnost, razvoj politika i obrazovanja, društvene akcije, aktivizam i sl. )

– Zdravstveno obrazovanje: (promocija zdravih stilova života, odnosi i seksualnost, upravljanje stresom, mentalno zdravlje, HIV/AIDS, prva pomoć, PAS, alkohol, pušenje..)

– Prevencija socijalnog isključenja: Omladinski rad koji je namenjen za prevenciju socijalnog isključenja, obuhvatajući obrazovanje, treninge i mogućnosti zapošljavanja za marginalizovane grupe i pojedince. Podržava se socijalna integracija, prelazak u odraslo doba kao i u tržište rada.

– Životne veštine (socijalno obrazovanje): Programi su iskustveno-obrazovni kroz individualni, grupni rad, projekte ili događaje koji sadrže aspekte primarne prevencije ali i problemske intervencije. Fokusirani su na razvoj identiteta, vrednosti, upravljanje emocijama, liderstvo, timski rad, planiranje i donošenje odluka, komunikaciju, rešavanje problema, inicijative i odgovornost, profesionalni razvoj i orijentaciju i sl.

– Interkulturalna i internacionalna svesnost: Profesionalno vođene aktivnosti koje omogućavaju mladima iz različitih zemalja, različitog etničkog porekla i kulture da proširuju kulturno znanje, grade veštine i kompetencije, razvijaju toleranciju i prihvatanje različitosti.

– Informisanje: Informisanje mladih se sastoji od koordinisanih usluga kroz servise ili centre. Cilj je osposobljavanje mladih da naprave, nezavisne, informisane odluke koje će voditi ka organizovanju vlastitog života.

– Zaštita životne sredine: podizanje ekološke svesti mladih, promovisanje života u skladu sa prirodom i sl.

– Savetovanje mladih: Fokusiran na specifična pitanja i probleme mladih. Pruža informacije i podršku koja je bazirana na profesionalnoj tehnici savetovanja te mlade upućuje na druge institucije ukoliko je potrebno.

– Omladinski rad baziran na slobodnom vremenu: Uključuje igre, sport, kulturnoumetničke aktivnosti sa ciljem razvoja fizičkih, intelekturalnih i dr. potencijala mladih.
( Više informacija o omladinskim radnicima na LINKU).

Ukoliko imaš između 15 i 24 godine i nisi toliko zainteresovan da postaneš omladinski radnik, ali te zanimaju omladinske teme, želiš da unaprediš sebe, suzbiješ nejednakost, navedeš okruženje na ispravno razmišljanje – vreme je da se priključiš lokalnoj omladinskoj organizaciji i saznaš na koji način možeš da doprineseš zajednici u kojoj živiš.

 

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »