SARADNJA SA VOLONTERIMA IZ PERSPEKTIVE MAJORA BALJA

Za vreme vanrednog stanja, uloga Vojske bila je od presudnog značaja. Sa ciljem sprečavanja širenja virusa COVID-19, preduzete su preventivne mere i uspostavljen je koordinisan sistem aktivnosti. O okolnostima, pristupu poslu, požrtvovanosti i posvećenosti rešavanju problema, kao i prevazilaženju svih opasnosti, razgovarali smo sa majorom Miroslavom Baljom.

Koji su bili osnovni zadaci i angažmani pripadnika vaše jedinice za vreme vanrednog stanja?

– Za vreme pandemije pripadnici jedinice kojom komandujem angažovani su na raznim zadacima poput obezbeđenja socijalnih ustanova kao što su gerontološki centri i specijalne bolnice u Novom Sadu i formiranju privremene bolnice „Novosadski sajam“. U saradnji sa volonterima iz Grada Novog Sada formirana je privremena bolnica „Novosadski sajam“ u najkraćem mogućem roku, gde je postavljeno ukupno 1040 kreveta sa sledujućom opremom za pacijente i osoblje. Po završetku vanrednog stanja imali smo zadatak da rasformiramo privremenu bolnicu i vratimo Novosadski sajam svojoj nameni. Moram da napomenem da se moja jedinica nalazi u sastavu 1. brigade Kopnene vojske čiji su pripadnici bili angažovani na brojnim drugim zadacima u cilju pružanja podrške lokalnim organima samouprave u sprečavanju širenja virusne infekcije COVID-19, a najvažniji su: podrška MUP-u u obezbeđenju graničnih prelaza na državnoj granici R.Srbije, zatim obezbeđenje prihvatnih centara za smeštaj migranata, kao i formiranje i obezbeđenje objekata za zdravstveni nadzor državljana RS pristiglih iz inostranstva.

Kakva je bila vaša uloga u ovoj situaciji ili u drugim kriznim situacijama? Koliko odgovornosti nosi sa sobom pozicija na kojoj se nalazite i na koji način ste Vi dali svoj doprinos?

– Starešina na komandnim dužnostima je pored osnovnih studija završio i neki vid specijalističkog usavršavanja, odnosno određene visoke vojne škole, zna da radi sa ljudima, organizuje, rukovodi i upravlja njihovim radom i ima iskustva u organizaciji procesa i upravljanja u krizama. Svaka komandna dužnost je izuzetno odgovorna jer od odluka komandanta zavisi uspeh sastava kojim komanduje.

Važno je pravilno proučiti i shvatiti postavljeni zadatak i dobro poznavati svoje ljude i resurse sa kojima raspolaže da bi sa raspoloživim ljudstvom i resursima na najefikasniji način oranizovao rad. Takođe je važno dobro motivisati ljudstvo, a to se najbrže postiže ličnim primerom. Predviđanje mogućih problema koji mogu nastati i preduzimanje preventivnih mera da do njih ne dođe je deo procesa kao i koordinacija aktivnosti sa ostalim učesnicima na tom zadatku kako bi se izbeglo nepotrebno dupliranje ili neizvršenje drugih planiranih aktivnosti. U ovakvim situacijama bezbednost svih učesnika je na prvom mestu i tome se posvećuje posebna pažnja.

Tokom vanrednog stanja lično sam bio angažovan na formiranju objekata za zdravstveni nadzor državljana R. Srbije pristiglih iz inostranstva i formiranju privremene bolnice „Novosadski sajam“ kao i na njegovom rasformiranju.

Da li su strah i panika bili prisutni obzirom na svakodnevno izlaganje riziku, konstantnim izazovima i opasnosti? Da li se taj strah primetio kod mladih?

– Vojska Srbije je organizovana oružana snaga koja je namenjena da brani zemlju od oružanog ugrožavanja spolja i da izvršava druge misije i zadatke u skladu sa Ustavom, zakonom i principima međunarodnog prava. Upotreba Vojske Srbije u vanrednom stanju regulisana je zakonom i usklađena je sa odlukama predsednika Republike. Svi profesionalni pripadnici Vojske Srbije upoznati su i duboko svesni izazova, rizika i pretnji koje nosi ovo zanimanje i u skladu sa tim su savesno i odgovorno pristupili izvršavanju svakodnevnih zadataka u vanrednom stanju i pri tom se nisu štedeli. Straha i panike nije bilo ali opreza svakako jeste. Izražena je bila zabrinutost za članove naših porodica i s tim u vezi postojala je određena doza straha da im ne prenesemo virusnu infekciju ali je to samo povećalo oprez i primenu mera zaštite. Upravo doslednom primenom mera zaštite, pre svega korišćenjem zaštitnih sredstava (zaštitnih rukavica, maski, sredstava za dezinfekciju, pridržavanja mera fizičke distance i samoizolacijom) za vreme vanrednog stanja nismo preneli virusnu infekciju COVID-19 članovima naših porodica, što smatram izuzetnim uspehom.

Što se tiče mladih, kao starosne kategorije u društvu, smatram da su pokazali svoju zrelost i ozbiljnost poštovanjem naloženih mera što je u krajnjem usporilo širenje virusne infekcije. Nisam primetio strah kod volontera niti kod pripadnika jedinice kojom komandujem, jer smo u toku rada primenjivali sve preventivne mere zaštite, pa nije bilo razloga za strah.

Kakva iskustva nosite iz saradnje sa organizatorima i članovima Novosadskog volonterskog servisa sa jedne strane, i volontera sa druge strane?

– Što se tiče saradnje sa organizatorima i članovima Novosadskog volonterskog servisa i rada sa volonterima mogu samo da kažem reči hvale. Izuzetno sam zadovoljan načinom na koji je Novosadski volonterski servis od starta shvatio ozbiljnost situacije i zadatka na kojem smo zajedno radili. Odziv na potrebe za angažovanjem volontera na Novosadskom sajmu je bio trenutan iako je bilo niz drugih obaveza koje su Grad i druge organizacije nametale, kao što su pakovanje i raznošenje paketa, nabavka i donošenje namirnica starijim građanima koji nisu mogli da izađu iz svojih domova. Činjenica je da ništa nije čekalo na izvršenje pa je to dokaz dobre organizacije. Sami volonteri na Novosadskom sajmu ravnopravno su radili sa profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije i na taj način nesebično nam pomogli da dobijeni zadatak izvršimo kvalitetno i na vreme. Posebno bih istakao odličnu saradnju sa rukovodiocima grupa volontera Jelenom i Vojislavom.

U kojim drugim uslovima mogu da sarađuju Vojska i volonteri?

– Saradnja Vojske Srbije i volontera ograničena je namenom Vojske Srbije i njenim misijama. Najadekvatnija saradnja može se ostvariti kroz misiju „Podrška civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti“ i to prilikom pomoći civilnim vlastima u slučaju prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća. Uostalom pripadnici Vojske Srbije su po ovom zadatku već sarađivali sa volonterima za vreme poplava koje su prethodnih godina nekoliko puta zadesile našu zemlju, a podsetio bih, takođe i na zimu 2014. godine kada je sneg gotovo paralisao čitavu Vojvodinu.

Pored ovoga mislim da odličnu saradnju možemo ostvariti i kroz realizaciju akcija humanitarnog karaktera ili društveno korisnog rada.

Nakon svih završenih „akcija“ Vojske na sajmu, koja bi bila Vaša poruka mladima u borbi protiv pandemije?

– Mnogo je puta ponovljeno, ali je zaista neophodno i nužno poštovati preporuke Krziznog štaba Vlade Republije Srbije, koristite zaštitna sredstva (maske i sredstva za dezinfekciju), držite distancu, izbegavajte masovna okupljanja, a moja poruka je: čuvajmo sebe od drugih, tako ćemo sačuvati i druge od nas, zdravlje je na prvom mestu.

Saradnja između Vojske i Novosadskog volonterskog servisa nakon celokupnog procesa pokazala se kao zajedništvo u kojem prevladava maksimalno pružena solidarnost, humanost i vedar duh. Poput ovoga što je major Balj istakao, dobra organizacija, savesno i odgovorno postupanje prilikom problema i zaštite, glavni su faktori uspeha u borbi protiv virusa COVID-19.

Anđela Andrijević

 

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »