OPENS DONACIJA I POTPISIVANJE PROTOKOLA O SARADNJI SA CRVENIM KRSTOM