POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti uređuje način na koji Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope-OPENS”, sa sedištem u Novom Sadu, Laze Telečkog 2 (u daljem tekstu “OPENS”), prikuplja i koristi informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu, “Korisnik“) koji pristupaju sajtu na adresi www.opens2019.rs ( u daljem teksu „naš sajt“ ili “sajt”) ili drugih strana/sajtova u vlasništvu OPENS-a, a koji upućuju na www.opens2019.rs

OPENS je posvećen čuvanju privatnosti svih posetilaca sajta www.opens2019.rs i zaštiti svih ličnih podataka koje Korisnici dostave.
Ova politika privatnosti se odnosi na naš sajt i sve sadržaje, događaje, aktivnosti i programe koje organizuje i sprovodi OPENS, a u vezi sa Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR)

Uvod

Politka privatnosti i Politika upotrebe Kolačića OPENS-a pomažu Korisnicima da razumeju način na koji OPENS koristi informacije koje dobije od Korisnika. Dostavljanjem svojih ličnih podataka Korisnici prihvataju našu Politiku privatnosti i Politiku upotrebe Kolačića OPENS-a, te su saglasni sa prikupljanjem, korišćenjem i objavljivanjem ličnih podataka na način koji je naveden u ovoj Politici privatnosti i Politiku upotrebe Kolačića OPENS-a.

Ako se Korisnik slaže sa ovom Politikom privatnosti i Pravilnikom o prikupljanju Kolačića, molimo da nam dostavi svoje lične informacije.

Šta su lični podaci?

Lični podaci su informacije o pojedincu, definisane primenljivim zakonom, kao što su na primer: ime, prezime, adresa elektronske pošte, broj mobilnog telefona, godina rođenja, adrese prebivalista.

Informacije koje prikupljamo od Korisnika

Korisnik može posetiti naš sajt bez otkrivanja bilo kakvih informacija o sebi. Naši serveri prikupljaju IP adrese Korisnika, a ne njihove adrese elektronske pošte.
Ipak, za neke delove našeg sajta je potrebno da se prikupe lični podaci Korisnika za konkretnu upotrebu – npr. kako bismo Korisniku pružili informaciju koju je tražio, ili prilikom registracije korisnika.

OPENS to radi putem onlajn formulara i svaki put kada Korisnik mejlom pošalje svoje podatke.

Informacije koje OPENS prikuplja mogu uključivati ime i prezime Korisnika, adresu elektronske pošte, broj mobilnog telefona, godinu rođenja i naziv naselja u kom Korisnik živi, ali i druge kontakt podatke, detalje o poseti Korisnika našem sajtu i informacije prikupljene pomoću Kolačića i drugih tehnologija za praćenje, ali ne ograničavajući se na IP adresu Korisnika, naziv domena, verziju Internet pretraživača i operativnog sistema, podatke o lokaciji, logovanju i saobraćaju i druge podatke o komunikaciji.

Ukoliko Korisnik kontaktira OPENS, trag o korespodenciji može biti sačuvan.

## Korišćenje prikupljenih informacija

Izvorne IP adrese Korisnika koje OPENS prikuplja ne koriste se za ličnu identifikaciju korisnika, već se agregiraju za merenje broja poseta, prosečnog vremena koje Korisnik provede na našem sajtu, broj pregledanih stranica i slično.
Te informacije se koriste za merenje upotrebe našeg sajta i unapređenje sadržaja koji se na njemu nalazi.
Lične podatke koje OPENS prikupi putem sajta mogu se koristiti u svrhe:

 

 

  • registrovanja Korisnika – što podrazumeva kreiranje naloga pružanjem relevantnih informacija navedenih u tekstu iznad

 

  • pružanja bilo koje usluge koju Korisnik zatraži od OPENS-a

 

  • slanja obaveštenja na adrese elektronske pošte o događajima, aktivnostima i programima OPENS-a

 

  • za učešće na konkursima koje sprovodi OPENS, a za koje Korisnici mogu biti zainteresovani

 

  • za odgovaranje na pitanja Korisnika ili radi obrade zahteva Korisnika u vezi sa informacijama Korisnika

 

  • za pružanje i personalizaciju usluga OPENS-a

 

  • za administriranje evidencije pretplatnika

 

  • za omogućavanje da naš sajt radi i funkcioniše ispravno, te da je sadržaj na sajtu predstavljen na najbolji način za Korisnika i prilagođen uređaju i pretraživaču koji Korisnik koristi

 

  • za analizu ponašanja Korisnika (kao grupe) na našem sajtu i poboljšanje sadržaja sajta

 

  • za analizu potrebnu za kreiranje i razvoj aktivnosti, događaja i programa OPENS-a proizvoda, usluga i sistema i razumevanje zahetva Korisnika

 

  • za obaveštavanje Korisnika o promenamau vezi sa našim aktivnostima, programima i događajima

 

 

Ograničenje odgovornosti

Informacije koje Korisnici pruže OPENS-u čuvaju se u našoj bazi podataka i mogu biti na raspolaganju našim zaposlenima, kao i trećim licima, poslovnim partnerima, državnim organima i predstavnicima zakona, pravnim naslednicima našeg poslovanja, i dobavljačima koje angažujemo za rukovanje podacima u naše ime, od kojih se neki mogu nalaziti izvan Evropske ekomonske zajednice, a koji ih za nas upotrebljavaju za namene navedene u ovom dokumentu.

U cilju pružanja naših usluga, moguće je da ćemo morati vaše lične informacije podeliti sa pružaocima usluga trećih lica koji obrađuju podatke u naše ime. Ako nam pošaljete lične podatke, saglasni ste sa ovim.

OPENS uvek nastoji da obezbedi dalični podaci Korisnika svugde dobiju isti nivo zaštite kao što bi bio u okviru OPENS-a, kao i da se omogući bezbednost i njihovo korišćenje isključivo u skladu sa našimom Politikom privatnosti i Politikom o upotrebi Kolačiča OPENS-ai za navedene namene.

Isto tako, OPENS može trećim licima preneti agregatne informacije o korišćenju našeg sajta, što se ne odnosi na informacije pomoću kojih se Korisnici mogu identifikovati.
Zadržavamo pravo otkrivanja ličnih podataka Korisnika u skladu sa zakonom ili kada smatramo da je obelodanjivanje neophodno radi zaštite naših prava i / ili usaglašavanja sa sudskim postupkom, sudskim nalogom, zahtevom od regulatora ili bilo kojim drugim pravnim procesom kojim smo pretpostavljeni. Ukoliko to ne zahteva zakon, bez vaše saglasnosti nećemo na bilo koji način deliti, prodavati ili distribuirati bilo koju informaciju koju nam dostavite.

Na kraju, ako OPENS uđe u zajedničko ulaganje ili bude prodaa, odnosno pripojen drugom pravnom licu, informacije Korisnika mogu biti podeljene sa novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

Korisnici starosti od 16 godina i mlađi

Ukoliko Korisnik ima 16 godina ili manje, potrebno je da dobije dozvolu roditelja, odnosno staratelja, pre nego što OPENSU pruži bilo kakve lične informacije. Korisnicima bez saglasnosti nije dozvoljeno pružanje ličnih informacija.

Drugi sajtovi

Naš sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su van kontrole OPENS-a i samim tim nisu obuhvaćeni ovom Politikom privatnosti i Politikom o upotrebi KolačićaOPENS-a.
Ako Korinsik pristupa drugim sajtovima putem linkova sa našeg sajta, ti sajtovi mogu prikupljati informacije od Korisnika koje će koristiti u skladu sa svojom Politikom zaštite privatnosti, a koja se može
razlikovati od Poltike privatnosti i Polike upotrebe Kolačića OPENS-a. S tim u vezi, preporučujemo Korisnicima da se upoznaju sa uslovima korišćenja svih linkovanih, citiranih ili povezanih sajtova koje posećuje.

Sigurnost prikupljenih informacija i zadržavanje podataka

OPENS primenjuje stroge fizičke, elektronske i administrativne mere zaštite kako bi se zaštitile informacije Korisnika od pristupa neovlašćenih lica, protiv nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja i štete na internetu.

Informacije Korisnika se zadržavaju u razumnom roku, odnosno u onom periodu koji predviđa zakon.

Transferi putem interneta i odricanje od odgovornosti

Imajući u vidu da je Internet globalno okruženje, korišćenje sajta za prikupljanje i obradu ličnih informacija nužno uključuje prenos podataka na međunarodnom niovu. Stoga, pristupom i pregledanjem ovog sajta, kao i komuniciranjem sa OPENS-om elektronskim putem, Korisnici prihvataju i saglasni su sa rukovanjem podacima na ovaj način.

Iako OPENS sprovodi razumne mere za zaštitu od virusa i drugih štetnih
komponenti, priroda Interneta je takva da je nemoguće osigurati da će pristup Korisnika sajtu biti bez prekida ili greške, jer su Korisnici odgovorni za sigurnost svoje tačke pristupanja sajtu
(desktop računar/ laptop i mobilni uređaj) i svoje internet veze.

Preporuka je da Korisnici pristupaju sajtu putem poznate i pouzdane pristupne tačke i Interneta, kao i da se zaštitite korišćenjem antivirus programa.

Pristup i ažuriranje infomacija

Korisnici imaju pravo da vide kojim ličnim informacijama o njima OPENS raspolaže, te da zatraže da se naprave neophodne izmene kako bi te informacije bile tačne i uvremenjene (OPENS mikro sajtovi).

Kontakt

Ukoliko Korisnik ima bilo kakvo pitanje, komentar, upit ili zahtev u vezi sa upotrebom ličnih informacija Korisnika, našom Politikom privatnosti i Politikom o upotrebi Kolačića OPENS-a, mogu nas kontaktirati putem kontakt stranice sajta ili putem mejla: office@opens2019.rs

 

OPENS će odgovoriti na svako pitanje Korisnika u vezi sa zaštitom ličnih podataka, našom Politikom privatnosti i Politikom o upotrebi Kolačića OPENS-a, te nastojati da uvaži sve sugestije u vezi sa tim dokumentima.
Izmene ovih Pravila

Budući da postoji mogućnost da Politika privatnosti i Politika o upotrebi Kolačića OPENS-a budu povremeno ažurirane, kako bi odgovorile na promene praksi OPENS-a koje se odnose na naš sajt i onlajn informacije, a bez
prethodnog obaveštavanja Korisnika.

Preporučujemo Korisnicima da s vremena na vreme pogledaju ove dokumente i informišu se o izmenama.

Na vrhu ova dva dokumenta biće istaknuta informacija o datumu kada su ažurirani.

Prava Korisnika

U skladu sa GDPR regulativom Korisnik ima pravo:

da se u svakom trenutku odjavi sa e-mail liste
da zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u OPENS bazi podataka
Da zatraži da bude zaboravljen (da se izbrišu svi njegovi podaci iz naše baze podataka)
Da traži izmene u politici privatnosti

OPENS ima diskreciono pravo da ažurira ovu politiku privatnosti u bilo koje vreme. Kada to učini, revidireća datum ažuriranja na dnu ove stranice. Preporučujemo Korisnicima da s vremena na vreme provere ovu stranicu za bilo kakve promene. Da ostanu informisani o tome na koji način štitimo lične podatke koje prikupimo. Saglasni ste i prihvatate da je Vaša odgovornost da pregledate ovu politiku privatnosti periodično i postanete svesni modifikacija.

Vaše prihvatanje ovih uslova

Korišćenjem ovog Sajta, prihvatate ovu Politiku. Ako se ne slažete sa ovom politikom, molimo Vas da ne koristite naš Sajt. Korišćenje Sajta nakon objavljivanja promena u ovoj politici će se smatrati kao Vaše prihvatanje tih promena.