Dijalog sa Savetom Evrope u Omladinskom centru OPENS

Danas je u prostorijama Omladinskog centra OPENS održan dijalog između predstavnika Saveta Evrope i organizacija civilnog društva na teritoriji grada Novog Sada sa ciljem upoznavanja polja rada organizacija i upoznavanjem sa akcijom Borba protiv diskriminacije i promocija različitosti u Srbiji.

Dijalogu su prisustvovali Throsten Afflerbach – šef odeljenja za inkluziju i anti-diskriminatornog Programa Saveta Evrope, Svetlana Rakić – senior referent projekta (Savet Evrope), Maja Mikić Landatoške – asistent projekta (Savet Evrope), Oroš Janoš – zamenik Pokrajinskog zaštitnika građana (Ombdusman) i Marina Popov Ivetić – lokalni ombdusman Grada Novog Sada. Organizacije civilnog sektora koje su učestvovale u dijalogu su:

 • Grupa IZAĐI
 • …Iz kruga VOJVODINA
 • Centar za omladinski rad
 • BalkanIDEA Novi Sad
 • Udruženje Snaga porodice
 • Ekumenska humanitarna organizacija
 • KulturaNova
 • Nacionalna asocijacija praktičara/praktičarki omladinskog rada (NAPOR)
 • Omladinski savez udruženja OPENS

Akcija “Borba protiv diskriminacije i promocija različitosti u Srbiji”

Akcija Borba protiv diskriminacije i promocija različitosti u Srbiji Saveta Evrope ima za cilj podršku korisnika u Srbiji u nastojanju da ispoštuje standarde Saveta Evrope i pravne tekovine Evropske Unije u okviru procesa proširenja proširenja, a u skladu sa standardima i preporuka Saveta Evrope, specifično onih vezanih za Evropsku Komisiju protiv rasizma i netolerancije (ECRI), kao i Savetnog odbora za Konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina (ACFCNM).

Akcija će biti usmerena na:

 • Pružanje kontinuirane podrške u reformama zakonodavstva i politike sa ciljem suzbijanja diskriminacije i zaštite prava nacionalnih, etičkih i jezičkih manjina;
 • Jačanje kapaciteta korisnika u borbi protiv govora mržnje i zločina iz mržnje;
 • Promovisanje i zaštitu prava ranjivih društvenih grupa, uključujuči mlade, Rome i pripadnike LGBTI populacije.

Akcija širi svoj fokus na povećanje zaštite i prustup mehanizmima obeštećenja za sve ugrožene društvene grupe, kao i na obezbeđivanje dalje promocije različitosti na lokalnom nivou.

Akcija je osmišljena kroz tri komponente:

 1. Jačanje anti-diskrimatornih institucija/mehanizama i njihovo izjednačavanje sa standardima Saveta Evrope. Akcija ima za cilj povećanje kapaciteta tela za ravnopravnost (EB) i nacionalne institucije za ljudska prava (NHRI) za borbu protiv diskriminacije i kreiranje odgovora na govore mržnje i drugih vrsta povrede ljudskih prava. Pažnja se pruža na implementaciju i ojačavanje legislature koja se tiče pripadnika LGBTI populacije, ali i druge ranjive grupe poput mladih i Roma. Ovo podrazumeva i adresiranje isključivanja iz zajednice, diskriminaciju i stigmatizaciju; sprovođenje istraživanja i prikupljanje podataka o diskriminatornim temama za potrebe podrške institucijama i informisanje o politici zasnovanoj na dokazima; rad na podizanju nivoa medijske pismenosti među zainteresovanim stranama.
 2. Podrška reformi u oblasti nacionalnih manjina kroz kreiranje uslova i adresiranje nedostatka implementacije utvrđenih zaključaka ECRI iz 2020. godine u vezi sa povećanjem udela predstavnika manjinskih grupa na centralnom i lokalnom nivou, kao i kroz stvaranje uslova za jednake mogućnosti zapošljavanja. Aktivnosti će biti implementirane kroz blisku saradnju, nakon identifikacije tela lokalne samouprave sa raznolikom i multikulturalnom populacijom, sa Nacionalnim Savetom za nacionalne manjine, Savetom za inter-etničke odnose i organizacijama civilnog sektora. Ove aktivnosti biće fokusirane na istraživanje i prikupljanje podataka, podizanje svesti o pravima nacionalnih manjina, kao i poboljšanje pristupa mehanizmima njihove zaštite.
 3. Inicijativa „Reci ne mrži, reci ne netoleranciji“ koja za cilj ima povećanje dosega do krajnjih korisnika na lokalnom nivou, time podižući vidljivost uloge EU/SE u borbi protiv diskriminacije i promocije različitosti i tolerancije u Srbiji. Bazirajući se na metodologiji „Blokiraj mržnju“ (HFII), inicijativa će započeti rad u opštinama sa raznolikim i multikulturalnim stanovništvom. Predviđeni su i grantovi za lokalne OCD, obezbeđujući tako podršku lokalnim aktivistima i borcima za ljudska prava bolje odgovore na mržnju, netoleranciju i rasizam. Posebna pažnja biće posvećena lokalnim građanskim inicijativama na polju omladine i sporta.

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »