Konkurs za etičko izveštavanje medija o mentalnom zdravlju

Mediji imaju važnu ulogu u unapređenju mentalnog zdravlja stanovništva, kao i formiranju i podizanju društvene svesti o problemima mentalnog zdravlja, kroz način izveštavanja o njima. Nagrada za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju ima za cilj da promoviše adekvatno, nesenzacionalističko i etičko izveštavanje kao i da podstakne unapređenje medijskog praćenja tema važnih za dobrobit i mentalno zdravlje stanovništva.

Nagrada za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju

Nagrada za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju se dodeljuje od 2021. godine, u okviru Festivala mentalnog zdravlja koji se održava od 10. do 20. oktobra na više lokacija u Novom Sadu i okolini zatim i Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Pančevu, Kragujevcu i nekoliko gradova Crne Gore. Ovogodišnji slogan Festivala je EMPATIJA. Empatija je ključna komponenta mentalnog zdravlja, kako za pojedinca tako i za društvo u celini. Može se opisati kao sposobnost razumevanja i saosećanja s emocijama, iskustvima i potrebama drugih ljudi.

Posebni deo konkursa će se odnositi na izveštavanje o mentalnom zdravlju mladih, kao posebno ranjivoj grupi.

Pozivamo novinare i novinarke da učestvuju u konkursu i pošalju radove u kojima izveštavaju o mentalnom zdravlju.

Teme izveštavanja mogu pokrivati:

 • aktuelne događaje koji su povezani sa mentalnim zdravljem i/ili mentalnim zdravljem mladih;
 • prakse i inicijative koje podstiču unapređenje mentalnog zdravlja opšte populacije i/ili specifičnih društvenih grupa (dece, mladih, starijih, itd);
 • prakse i inicijative koje su primer ili podstiču empatiju, solidarnost, humanost među ljudima;
 • edukativne sadržaje koje ukazuju na mehanizme prevladavanja poteškoća mentalnog zdravlja;
 • društvene ili lične izazove kad je u pitanju mentalno zdravlje;
 • izveštavanje o potrebama osoba sa problemima mentalnog zdravlja;
 • izveštavanje o društvenoj kulturi, procesima, praksama kada je u pitanju mentalno zdravlje i druge teme koje odgovaraju na temu mentalnog zdravlja i njegovih determinanti.

Mentalno zdravlje se definiše kao stanje emocionalnog, psihološkog i socijalnog blagostanja u kojem se pojedinac može efikasno nositi sa stresom, izgraditi pozitivne odnose, raditi produktivno i doprinositi zajednici. Empatija kao osobenost je veoma široka i opisuje teme koje se tiču:

 • podrške drugima, jer empatija podstiče pojedince da pomognu drugima u teškim situacijama,
 • empatije prema sebi, tj. samospoznaja i saosećanje prema vlastitim emocijama, koja je ključna za lični rast i mentalno zdravlje,
 • smanjenja stigme prema diskriminisanim grupama; kroz empatiju, pojedinac može bolje razumeti i podržavati druge koji prolaze kroz teška emocionalna iskustva ili probleme mentalnog zdravlja,
 • razvoja međuljudskih odnosa, smanjenja usamljenosti i razvoj podržavajuće zajednice,
 • emocionalne inteligencije, podršku u održavanju pozitivnih i zdravih međuljudskih odnosa jer omogućuje pojedincu da bolje interpretira emocije drugih i prilagodi svoje reakcije,
 • empatije kao vrednosti kojoj se teži u društvu i koja se neguje kroz primere dobre prakse, aktivizam, volonterizam, humanost tokom čitavog života.

Uslovi konkursa

Radovi moraju biti objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja, u periodu od 30. septembra 2022. godine do isteka konkursa 30. septembra 2023. Pravo učešća na konkursu imaju svi novinari i novinarke, koji/e žive i rade na teritoriji Srbije.

Prijavljivanje na konkurs

Na konkurs sa jednim radom se može prijaviti jedan autor/-ka ili grupa autora/-ki u 3 kategorije:

 • Štampani/onlajn mediji
 • TV prilog, emisija
 • Radio prilog ili podkast

Autori/ke se mogu prijaviti popunjavanjem elektronske forme koja se nalazi OVDE. Autori i autorke radova koji su objavljeni samo u štampanim medijima, mogu da pošalju skenirani rad u PDF formatu.

Konkurs je otvoren od 08. septembra do 30. septembra 2023. godine u ponoć.

Odluku o dodeli nagrade za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju će donositi stručni žiri, dok će nagradu za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju mladih dodeliti žiri sastavljen od strane mladih osoba koji su u svom radu ili životnom iskustvu bili usmereni ka zaštiti i promociji mentalnog zdravlja.

Nagrade su simbolične i biće dodeljene na ceremoniji tokom 8. Festivala mentalnog zdravlja.

Kontakt mejl za više informacija: festival.mentalnogzdravlja@gmail.com

Konkurs je podržala Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada u okviru projekta “Svi zajedno za bolje mentalno zdravlje u Novom Sadu u 2023. godini” i Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada u okviru projekta “Mladi u Centru održive zajednice”.

Povezani članci:

Devojke u svetu tehnologija

OPENS i UNICEF Srbija sa ponosom predstavljaju program Devojke u svetu tehnologija kroz koji želimo da podstaknemo i osnažimo učešće mladih devojaka u ICT obrazovnim aktivnostima. Ovim povodom te pozivamo

Opširnije »