FINALIZOVAN JE PROJEKAT “URBAN CITIZEN Y”

Urban Citizen Y: kolaborativni projekat 7 evropskih gradova u kontekstu Mreže evropskih prestonica mladih, podržan od strane programa Evropske unije – Evropa za građane.

O PROJEKTU “URBAN CITIZEN Y”

Današnji mladi ljudi će za 20-30 godina biti ključna generacija naših gradova. Kakv ishod očekujemo ukoliko radimo na dugoročnom urbanom razvoju oko mladih ljudi?

Misija ovog projekta je bila razvoj okvira za urbane omladinske ekosisteme uz aktivno učešće mladih, koji služe održivom dugoročnom razvoju i predviđanju budućnosti evropskih gradova.

Ciljevi projekta su bili:
• uključiti aktivne mlade ljude i omladinske radnike iz gradova Brage, Maribora, Soluna, Kluž-Napoke, Varne, Novog Sada i Amijena u kreativnu razmenu iskustava, misli i ideja u evropskom kontekstu;
• stvoriti okvir za okupljanje omladinskih radnika iz gradova sa dobrim iskustvom u pogledu učešća mladih i omladinske politike u kreativnom procesu identifikacije, analize urbanih izazova u vezi sa mladima koji vode do praktičnih i pragmatičnih rešenja;
• da doprinese poboljšanju urbanih ekosistema mladih iz cele Evrope kroz skup rešenja koja se bave 5 ključnih tema projekta.

Projekat je uključio 7 evropskih prestonica mladih: Braga (Portugal), Maribor (Slovenija), Solun (Grčka), Kluž (Rumunija), Varna (Bugarska), Novi Sad (Srbija) i Amijen (Francuska).

Glavni rezultat projekta su Smernice za bolje urbane ekosisteme mladih, skup od preko 45 ideja i rešenja za evropske gradove.

 

ISHODI PROJEKTA

Komplementarno državama i međunarodnim organizacijama, gradovi i urbane zajednice su u srži izbavljenja čovečanstva iz klimatske krize, dok istovremeno održavaju ljudsko, pravedno, inovativno društvo u životu i imaju stalan pristup prema novim generacijama okrenutim budućnosti.

Urbane zajednice prevazilaze fizički kontekst i definisane su ljudskom percepcijom povezanosti i pripadnosti urbanim sredinama koje neguje snažno digitalno postojanje. 2050. godina je prekretnica za gradove i urbane zajednice u razumevanju uticaja prošlih događaja u 21. veku (uključujući njegove krize) u pripremi za izazove u narednih 50 godina.
Zdravlje i blagostanje mladih, učenje i perspektive, angažovanje i učešće su stavljeni u srž obezbeđivanja prosperiteta i visokog kvaliteta života u urbanim zajednicama na srednji i dugi rok.

Pored aktivnosti i događaja u okviru projekta, uspeli smo da doprinesemo stvaranju buduće vizije gradova kroz mlade ljude. Takođe smo bili u mogućnosti da uključimo dodatnih 12.500 mladih ljudi kroz dve ankete i studije koje su obuhvatile percepciju mladih o njihovim gradovima tokom pandemije COVID-19.

Tokom projekta, nastojali smo da stvorimo nove načine za uključivanje mladih u procese urbanog razvoja uz jačanje njihovog evropskog identiteta, kroz projekte koji promovišu multikulturalne, otvorene i inkluzivne pristupe i preduzetnički stav. Možda se čini da je rad partnerskih gradova orijentisan samo na mlade, ali smatramo da je naš pristup horizontalan. Kroz ovo široko partnerstvo evropskih prestonica mladih, mi takođe stvaramo kontekst različitosti koji naglašava samu suštinu Evrope: zajednicu zasnovanu na različitosti, jednakosti i slobodi.

Nadalje, kroz kreativni proces u aktivnostima prošireno je vlasništvo nad rezultatima, a ljudi koji su direktno angažovani u procesu ko-kreacije imaće veću motivaciju da doprinesu širenju i implementaciji različitih rešenja na lokalnom nivou, doprinoseći indirektno promociji evropskih vrednosti i principi takođe.

Arhitektura projekta je omogućila intelektualni rad i proces koji daje merljive rezultate i na evropskom nivou. Iako je Evropa raznolika, neka od rešenja za naše izazove mogu se prilagoditi ako se uspostavi osnovni metod dobro prilagođen lokalnim realnostima. Ovaj projekat će obezbediti ovakav, kao I široki pristup rezultatima u formatu koji je lako razumljiv i prilagodljiv.

Što se tiče interkulturalnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije različitih društvenih grupa, većina gradova je došla na ovaj projekat sa prošlošću koja se suočava sa sličnim izazovima. Rad sa mladima i omladinskim radnicima omogućiće nam da se otvoreno pozabavimo ovim aspektima i da stavimo poseban horizontalni naglasak na ove aspekte.

Pandemija COVID-19 imala je veliki uticaj na naš projekat. Međutim, to je takođe obezbedilo kontekst za razvoj novog niza predloga i projektnih ideja i modela koje mogu da koriste svi evropski gradovi u obnovi svojih zajednica. Naš slogan je postao MLADOST POSLE.

Uz saglasnost i podršku gradske kuće Kluž-Napoka, PONT grupa je pokrenula i koordinirala projekat Urban Citizen Y, predložen za finansiranje 2019. godine i koji je sprovođen od 1. oktobra 2019. do 30. septembra 2022. godine.

Zvaničan izveštaj sa činjenicama o projektu možete pronaći OVDE.

Povezani članci:

Devojke u svetu tehnologija

OPENS i UNICEF Srbija sa ponosom predstavljaju program Devojke u svetu tehnologija kroz koji želimo da podstaknemo i osnažimo učešće mladih devojaka u ICT obrazovnim aktivnostima. Ovim povodom te pozivamo

Opširnije »