OPENS FOND ZA LIČNI RAZVOJ – OTVOREN POZIV ZA STIPENDIRANJE

Omladinski savez udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope- OPENS“ osnovao je Fond za lični razvoj sa ciljem osnaživanja mladih (starosne kategorije od 15 do navršenih 30 godina života). Lični razvoj je široka i sveobuhvatna kategorija u okviru koje svaka mlada osoba ima pravo da se razvija na način i u smeru koji je oblikuje, usavršava, pomaže, edukuje ili pruža željena teorijska i praktična znanja.

Nakon istraživanja prilika i fondova dostupnih mladima, kao i osluškujući potrebe mladih, dolazi se do zaključka da su fondovi dostupni mladima u Srbiji prvenstveno okrenuti uspesima mladih u toku školovanja i to je osnovni kriterijum dodele novčanih stipendija (npr. Dositeja – Fond za mlade talente Republike Srbije i ,,Erazmus+”). Na drugom mestu, fondovi su okrenuti motivaciji i uskoj specijalizaciji u pojedinim oblastima (npr. SALTO programi i obuke za omladinske radnike).

Ovim putem, otvaramo prvi poziv za stipendiranje u okviru OPENS Fonda za lični razvoj. Ovogodišnji konkurs biće usmeren osnaživanju dvoje pojedinaca – jedne osobe iz kategorije mladih devojaka i žena i jedne osobe iz kategorije umetnosti. Novac koji je stipendistima na raspolaganju izdvojen je kroz deo zarade prikupljene prilikom izvođenja predstave ”Ko je ubio Dženis Džoplin?” u toku 2020. i 2021. godine, kao i kroz donaciju korporativnog partnera koju je obezbedila kompanija ”Fiscal Solutions”.

Fond za lični razvoj podržava mlade žene i devojke i mlade umetnike/ce, koji žele da steknu kompetencije i veštine potrebne za uspeh u izabranim profesijama i/ili na ličnom planu. Prioritet će imati mlade žene i mladi umetnici/e, koji su već aktivni u zajednici i imaju reference za svoj rad.

Imajte na umu da se ova sredstva dodeljuju po principu 10 mesečnih stipendija (početak je novembar 2021, a kraj avgust 2022.) i ne postoji obaveza pravdanja troškova. Pored ličnog razvoja, uslov za dobijanje stipendije je da odabrani kandidati tokom trajanja stipendiranja moraju da doprinesu i zajednici u Novom Sadu u formi i na način koji je prilagođen aktivnostima koje prepoznaju kao značajne, a koju će detaljno objasniti u okviru prijavnog formulara. Takođe biće obavezno popuniti konačni izveštaj u roku od 60 dana od završetka aktivnosti ličnog usavršavanja i isplate poslednje mesečne stipendije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI LIČNOG RAZVOJA:
Fond za lični razvoj je osmišljen da podrži pristup radionicama, konferencijama, kursevima i drugim aktivnostima i resursima koji pomažu mladima u razvijanju novih kompetencija i veština, na primer:

• Pisanje i saopštavanje ideja
• Rukovodstvo i upravljanje
• Nastava i mentorstvo
• Istraživanje i priprema karijere
• Analiza podataka i razvoj digitalnih veština.

Aktivnosti ili izdaci koji nisu u skladu sa gore navedenim smernicama neće biti podobni za finansiranje.

IZNOS STIPENDIJE:
Stipendisti se u okviru ovog konkursa prijavljuju za jednu punu stipendiju u ukupnom iznosu od 100.000 dinara.
U okviru ovog konkursa biće dodeljene dve stipendije.
Nakon potpisanog Ugovora o stipendiranju, biće dostavljeno i obaveštenje o dodeli i isplatiti stipendije putem 10 mesečnih isplata stipendije u iznosu od 10.000 dinara.

KRITERIJUMI ZA OBA POZIVA:
Stručni žiri će u skladu sa sledećim kriterijumima pripremiti bodovnu listu učesnika:
– stipendisti moraju biti mlade osoba od 15 do 29 godina (bitno je da ne napune 30 godina do kraja dobijanja stipendije – avgust 2022)
– stipendisti moraju biti u procesu formalnog ili neformalnog obrazovanja (dokaz je potvrda o školovanju ili učešću u programu neformalnog obrazovanja)
– stipendisti će u procesu bodovanja dobiti dodatne poene ako dolaze iz oblasti društvenih i humanističkih nauka
– stipendisti kroz motivaciono pismo treba da prikažu motivaciju i želju da budu deo ovog programa stipendiranja
– stipendisti su u obavezi da kroz prijavni formular prikažu na koji način će doprineti zajednici tokom ili nakon završenog usavršavanja koje će biti predmet stipendiranja i ovaj kriterijum nosiće najveći broj bodova
– stipendisti će u procesu bodovanja dobiti dodatne poene na svoja volonterska angažovanja
– stipendisti će u procesu bodovanja dobiti dodatne poene ako pripadaju nekoj od marginalizovanih grupa.

IZDVOJENI ALI OBAVEZNI KRITERIJUM ZA MLADE DEVOJKE I ŽENE:
– stipendistkinja je angažovana u društvenoj zajednici (dokaz je potvrda o volontiranju ili participaciji)
USLOVI KONKURSA:
Svi prijavljeni kandidatki i kandidatkinje moraju imati prebivalište ili boravište u Novom Sadu i da imaju između 15 i 29 godina.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
• Popunjen prijavni formular  (formular se preuzima praćenjem sledećih koraka: File/Datoteka (gornji levi ugao)-Download/Preuzmi-Microsoft Word.docx)
• Motivaciono pismo
• Skeniran lični dokument (lična karta ili pasoš, sa previvalištem ili boravištem u Novom Sadu)
• Druga dokumentacija (potvrde o volontiranju i dr.)

PRIJAVA:
Popunjen prijavni formular i prateću dokumentaciju potrebno je poslati elektronskim putem na adresu program@opens.rs pod nazivom mejla: Konkurs Fonda za lični razvoj 2021/2022.

Prijave koje ne odgovaraju navedenim uslovima konkursa neće biti uzete u razmatranje.

Početak konkursa je 8. Novembar 2021. godine. Informativni sastanak za sva pitanja u vezi sa konkursom Fonda za lični razvoj održaće se 17. novembra u Omladinskom Centru OPENS, ulica Bulevar Despota Stefana 5 (Kineska četvrt iza Limanskog parka), sa početkom u 14 časova. Prijave za dolazak na informativni sastanak potrebno je poslati putem mejla program@opens.rs najkasnije do 15. novembra, a prijavljeni učesnici će detaljna uputstva dobiti putem mejla 16. novembra.

Krajnji rok za slanje prijava je 28. novembar 2021. do 17 časova.

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »