Konferencija “Energija volontiranja”

Novosadski volonterski servis je od maja ove godine dao podršku za 40 različitih aktivnosti, što u sportu, kulturi, što u omladinskom radu, zdravstvu ili zaštiti životne sredine. U bazi ove platforme je preko 500 volontera, a do sada je ukupno ostvareno preko tri hiljade volonterskih sati. U dvorcu Eđšeg je tim povodom održana Konferencija Energija volontiranja sa idejom da se prikažu dosadašnji rezultati platforme.
„Ono što je zanimljivo jeste da smo počeli da brojimo i da zaista pravimo neku statistiku koliko imamo volontera, koliko su oni zapravo angažovani, na kojim poslovima i to je vrlo jedna zanimljiva stvar koja može da prikaže vrednost volonterskog rada,“ objašnjava koordinator Novosadskog volonterskog servisa Vojislav Prkosovački.
Novosadski volonterski servis (NVS) je platforma organizovanja volonterskog rada u Novom Sadu. Nastala je na inicijativu Omladinske prestonice Evrope 2019 i Evropske prestonice kulture 2021, a motiv za njegovo kreiranje je zadovoljavanje potreba za volonterskim kadrom tokom realizacije aktivnosti prestonica.

“Pokazali smo da kada delimo resurse i, kao dve prestonice, radimo zajedno, možemo da napravimo trajne mehanizme, a sve u cilju unapređenja, što se tiče OPENSa, omladinske politike u Novom Sadu. Nama je važno je da taj Novosadski volonterski servis bude deo omladinske politike. Cilj nam je da unapredimo sistem i izgradimo mehanizme tako da mladi ljudi vide boljitak od strane sistema koji postoji zbog njih, “ objašnjava koordinator OPENS-a Vukašin Grozdanović, dodajući da je važno napoemnuti da je bilo puno volonterskih aktivnosti ove godine, koje i NVS uspeo da isprati, “Pokazali smo da jedan takav servis može da funkcioniše, radi i bude na usluzi raznim institucijama ili organizacijama i da treba da vidimo u narednom periodu kako to može postati jedan stalni gradski servis, koji je model da to postane trajno, održivo rešenje i da mi vidimo kako će se finansirati u budućnosti“.
Lokalni volonterski servis bi trebalo da svojim programom promocije obuhvati i predoči dobrobiti volonterstva, usmeravajući lokalne partnere na edukaciju i usavršavanje veština u oblasti volonterskog menadžmenta. Dakle, cilj uspostavljanja Novosadskog volonterskog servisa je razvijanje jedinstvenog lokalnog centra za volonterski rad.
“Komenadžment je bitan i kada je reč o programu koje vode dve prestonice. Prirodno je da između dva procesa postoji niz tačaka preklapanja, ali i saradnje. I, upravo se u projektima na kojima sarađuju prestonice i pokazala potreba i sledeći prirodni partner u procesu. NVS je dugoročan projekat, samim tim to je i pravi legat saradnje dve prestonice”, kaže koordinatorka razvojinih projekata u Fondaciji 2021, Milica Rašković.

Prisutnima su se uvodnim tematskim izlaganjima obratili i koordinatorka Kancelarije za Mlade Novog Sada Mirjana Bumbić, koordinator Omladinskog saveza udruženja "Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS" Vukašin Grozdanović i koordinatorka za participaciju Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture; Milica Rašković, koji su sa prisutnima podelili svoja lična iskustva u volontiranju. Usledila su tematska izlaganja o formatima volontiranja, o volontiranju i osećaju pripadnosti zajednici, kao i price o volonterskim iskustvima.

Milica Rašković, Fondacija 2021
Ova konferenecija se odrđžava po drugi put. Cilj ove konferencije jeste da okupi sve ljude koji su vezani za volontiranje i kojima volontiranje u stvari znači. Od stakeholdera ili donosioca odluka do volontera i iskrenih volonterskih priča. U cilju da Novom Sadu i uopšte građanima Novog Sada pružimo podršku osnovan je Novosadski volonterski servis, kako bismo imali jedan sistemski pristup volontiranju. Tako da je ovo kao neka vrsta završnice onoga što smo do sada uradili. Na ovaj način predstavljamo rezultate rada

Vukašin Grozdanović, koordinator OPENS2019
Ovo je prvi projekat koji su zajedno pokrenuli Omladinska prestonica Evrope i EPK gde smo pokušali da vidimo kako zajednički možemo da stvorimo jedan kvalitetan servis koji će pružati usluge svim institucijama i omladinskim i organizacijama za mlade u gradu. Jedan volonterski servis koji će moći da obučava volontere, pruža obuke, ali istovremeno i da volontere za različite aktivnosti. Sada ćemo sumirati šta smo uradili u proteklih godinu dana.

Vojislav Prkosovački, koordinator Novosadskog volonterskog servisa
Jedna je vrednost kada pričamo o brojevima, a druga je vrednost ono što je nevidljivo i što je doživljaj volonterskog rada, a to je nemerljivo i preporučili bi da svi probamo volontiranje, jer to je nešto što menja i same osobe i ličnost, menja i lokalnu zajednicu, menja i čitavo društvo. Konretno to za Novi Sad znači da smo se povezali osim sa volonterima i sa više desetina organizacija koje sprovode volonterski rad, pružili smo podršku da se što bolje razume šta je to volonterski rad jer još uvek imamo veliku nejasnoću da li je to nešto što je neplaćeni volonterski rad ili nešto što je osnovni temelj društva. I to je nešto što promvišemo kroz novosadski volonterski servis. Učenje je vrlo bitna stvar kroz volontiranje i bez toga ne ulazimo ni u jednu volontersku avanturu. Do sada smo imali veoma lepa iskustva i pred nama je još jedna zanimljiva godina gde ćemo povećati bazu i volontera, ali i onih koji prepoznaju NVS kao korisnu platformu. Ove godine je dominirala kultura u broju aktivnost, a na drugom mestu je sport, ali po broju volontera.

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »