Konferencija o mentalnom zdravlju mladih

Prema istraživanjima sprovedenim na populaciji mladih u AP Vojvodina, hroničan stres i opterećenost, kao i pesimistično raspoloženje česta su osećanja koja se javljaju kod mladih (Zotović-Kostić i Beara, 2016). Pored toga, istraživanje Centra „Srce“, obavljeno na uzorku od 130 mladih iz Novog Sada, ukazuje na to da se najveći broj ispitanika oseća uznemireno, napeto, bezvoljno, dekoncentrisano, bezvoljno, a neki su izveštavali i o osećanju izolovanosti, suicidalnosti, autodestruktivnosti. Dalje, tragični događaji koji su obeležili mesec maj govore da je potrebno uložiti dodatne napore u informisanje i obučavanje stručnih lica koja rade sa mladima.

Konferenciju organizuje Omladinski savez udruženja OPENS u saradnji sa neformalnom mrežom „Sazvežđe podrške“, čije su članice: Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novosadski humanitarni centar, Edit centar, SOS ženski centar i saradnica Bojana Perić Prkosovački bile deo programskog odbora konferencije, uz podršaku Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada – Kancelarija za mlade
kroz projekat “Mladi u Centru – održive zajednice”.

Ovom konferencijom nastojimo da doprinesemo umrežavanju i unapređenju znanja i veština stručnjaka koji rade sa mladima i za mlade, a vezano za unapređenje mentalnog
zdravlja mladih. Dakle, među učesnicima će se nalaziti nastavnici koji rade u školama, psiholozi, psihijatri, predstavnici institucija, volonteri u nevladinim organizacijama, i ostali koji rade sa mladima i konferenciju vide kao značaj resurs za svoj budući rad.

Prijave za konferenciju biće otvorene do 20.6.2023. putem OVOG LINKA.

Za dodatne infomacije, obratite nam se na adresu dragana@opens.rs .

Povezani članci:

FUNDCON: ZA ŠAKU DINARA

“Koordinator projekta se prijavljuje na konkurs poznat po rigoroznim uslovima i malim budžetima. Umesto da se plaši za svoj program, koordinator bira da konkurs okrene u svoju korist…“ Šesti nacionalni

Opširnije »