KONKURS ZA JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Pozivamo Vas da se prijavite na program Omladinske prestonice Evrope Novi Sad,  “Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva “ koji će biti realizovan u periodu od oktobra do novembra 2020. godine.

Program je nastao kao jedan od mehanizama omladinske politike sa ciljem izgradnje novih i ulaganja u postojeće resurse civilnog sektora.  Kroz podršku omladinskim organizacijama želimo da istaknemo značaj omladinskog rada i rada sa mladima, i na taj način stvorimo prostor za razmenu znanja, ideja i iskustava!

Ukoliko posedujete entuzijazam, inicijativu i volju, ali vam nedostataje  znanja, informacija, podrške, raspoloživih resursa, onda je ovo pravi program kako za vas, tako i vašu organizaciju!

Možda zvuči kao magični recept, ali kada se na jednom mestu sretnu veštine i iskustva uticajnih ljudi koje cenite sa jedne strane i želja za rastom, napretkom i učenjem sa druge, nastaje resurs centar koji odgovara na različite izazove u toku vašeg razvojnog puta.

Na jednom mestu kada se okupe različiti omladinski akteri i stave na raspolaganje svoja znanja, vreme i resurse na taj način se stvaraju novi prostori za napredak i razmenu znanja unutar civilnog sektora.

Ukoliko želite da besplatno dobijete priliku da aktivno, u kontinuitetu radite sa ljudima koji imaju ekspertizu iz različitih oblasti i sa njima podelite izazove sa kojima se suočavate, a oni sa vama sopstvene uvide i dođete do zajedničkih rešenja, u nastavku teksta vam nudimo detaljnija objašnjenja o programu.

ŠTA JE  “JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA?”

“Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva” je jedinstveni mentorski program koji obezbeđuje  kontinuitet i kvalitet programa organizacija civilnog društva. Kreiranjem programa koji osnažuju i razvijaju aktere civilnog sektora obezbeđuje se pružanje kontinuiranih usluga i programa koji odgovaraju na potrebe mladih.


Ovaj program podrazumeva ulaganje u mlade članove i zaposlene u organizacijama civilnog sektora i podržavajući njih poboljšavamo kontinuitet i kvalitet programa koji odgovaraju na potrebe mladih.

Često slušamo o važnosti uključenosti mladih u procese donošenja odluka. Da bi što veći broj mladih uzeo aktivno učešće u tom procesu, važno je podržati rad organizacija civilnog sektora, te osnažiti njihovu ulogu u izgradnji kapaciteta i razvijanja kompetencija mladih.
Na ovaj način mladi se pripremaju za aktivno učešće u društvenom, kulturnom, političkom i ekonomskom životu u njihovoj lokalnoj zajednici i šire.

Program pruža mogućnosti za lični i profesionalni razvoj lidera u oblasti rada sa mladima i prepoznaje mentorstvo kao metod doživotnog učenja i razmene znanja i iskustva između etabliranih stručnjaka, mentora, i budućih profesionalaca, odnosno mentija.

Putem učešća u programu “Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija” kreira vam se prostor za napredak i rad na sebi, jednomesečna  mentorska podrška, rad na konkretnim tematskim oblastima i povezivanje sa drugim angažovanim i aktivnim učesnicima.  Program aktivno gradi, okuplja i podržava zajednicu motivisanih i odgovornih pojedinaca koja doprinosi razvoju civilnog sektora.

 

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

Program podazumeva mentorsku podršku u pet različitih oblasti i za svaku oblast imaćemo po jednog mentora, koji će u svom timu imati do pet učesnika (mentija/mentina) koji mogu biti članovi registrovanih udruženja u APR-u ili omladinskih organizacija registrovanih pri Ministarstvu omladine i sporta.

Mentori koji su angažovani u ovom programu imaju iskustva iz različitih oblasti (organizaciona kultura, direktan rad sa mladima, komunikacija sa institucija, marketing i odnosi sa javnošću, uključivanje mlade u procese donošenja odluka) i prepoznati su kao lideri u određenim oblastima razvoja organizacija.

Za učešće u programu biće izabrano 25 mentija/mentina u grupama od po pet, koji će raditi sa jednim izabranim mentorom

Učesnici (mentije/mentine) koji će imati prednost pri selekciji članovi/zaposleni/ volonteri i aktivisti angažovani u okviru udruženja:

 • (uzrasta od 15 do 30 godina)
 • iz ruralnih i manjih sredina
 • koja do sad nisu imali iskustvo učešća u mentorskim programima
 • koja su registrovana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koja se vodi pri Ministarstvu za omladinu i sport
 • koja prepoznaju prostor za unapređenje i imaju potrebu za dodatnim razvojem

Šta mentiji/mentine dobijaju od programa?

 • Izgradnja novih i ulaganja u postojeće resurse mentija/mentina
 • Prostor za razmenu znanja, ideja i iskustava
 • Veštine i iskustva stručnih ljudi iz konkretne tematske oblasti
 • Ulaganjem u razvoj mentija/mentina, jačamo kontinuitet i kvalitet programa i razvijamo konkretne oblasti delovanja udruženja
 • Osposobljenost za preuzimanje aktivnih uloga u oblastima delovanja udruženja
 • Umrežavanje i sticanje kontakata sa stručnim ljudima iz civilnog sektora

Tematske oblasti  i specifični ciljevi?

 • Webinar “Organizaciona kultura i prenos organizacionog znanja” – Beogradska otvorena škola
 • Webinar “Kvalitet i standardi usluga za mlade” – Centar za omladinski rad
 • Webinar “Marketing strategija i kreiranje brenda” – Cinema city
 • Webinar “Uključivanje mladih u proces donošenja odluka” – BalkanIdea Novi Sad
 • Webinar “ Saradnja sa institucijama i međunarodnom mrežama/ agencijama” Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije

Odabrani mentiji će kroz program imati priliku da se suoče sa izazovima pred kojima stoje uz podršku iskusnih stručnjaka,  zatim kroz niz radionica iz: organizacione kulture, omladinskog rada, marketinga, uključivanja mladih u procese donošenja odluka i saradnje sa institucijama.

Najveću vrednost programa za učesnike (mentije/mentine), predstavlja jednomesečna podrška mentora, dokazanog profesionalca, koga tim OPENS-a bira u odnosu na potrebe, ciljeve i izazove koje mentiji/mentine navedu u prijavi.

Ko su mentori i šta im je uloga?

Mentor u ovom procesu je osoba koja će mentije i mentine voditi kroz razvojni proces, pomoći im da odabranu oblast usavrše, da odgovore na pitanja i podstaknu nova i da kao krajnji cilj unaprede sebe i svoje udruženje.

 • “Organizaciona kultura i prenos organizacionog znanja” – mentor ispred Beogradske otvorene škole biće Jovana Božičković, mlada projektna menadžerka i ekspertkinja u polju organizacionog menadžmenta u neprofitnom sektoru;
 • “Kvalitet i standardi usluga za mlade” – mentor ispred Centra za omladinski rad biće Dajna Marinković, mlada omladinska radnica i aktivistkinja sa bogatim iskustvom u direktnom radu sa mladima;
 • “Marketing strategija i kreiranje brenda” – mentor ispred organizacije Cinema city biće Miloš Ignjatović, ekspert u polju marketinga i brend menadžmenta, sa primenjenim znanjem u neprofitnom sektoru;
 • “Uključivanje mladih u proces donošenja odluka” – mentor ispred organizacije BalkanIdea Novi Sad biće Zoran Milošević, izvršni direktor, mladi aktivista i omladinski radnik, sa velikim iskustvom u radu sa mladima i njihovoj aktivnoj participaciji;
 • “ Saradnja sa institucijama i međunarodnom mrežama/ agencijama” – mentor ispred Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije biće Biljana Vukosavljević, direktorka organizacije, sa značajnim iskustvom u polju diplomatije, odnosa sa institucijama i izgradnjom kontakata u međunarodnom okruženju.

Glavni kriterijumi po kojima ćemo birati buduće mentije/mentine su:

 • Značaj dosadašnjeg doprinosa u oblasti omladinskog aktivizma, rada sa mladima i delovanja u nevladinim sektoru. Ovde je akcenat na pokrenutim inicijativama, realizovanim projektima, a posebno cenimo aktivnosti, projekte i prakse koje pokazuju tvoju ličnu inicijativu, bile one volonterske, neformalne, u okviru organizacije, institucije, tima ili tebe kao pojedinca.
 • Inovativnost u pristupu i praksama. Kroz ovaj kriterijum vrednujemo tvoju želju za istraživanjem novih pristupa u radu sa mladima, bilo da se radi o načinima rada u okviru organizacije, inovativnih ideja i pristupa organizacije u radu sa ciljnom grupom, kako organizovati aktivnosti, komunicirati svoje ideje i kako unaprediti saradnju sa relevantnim akterima unutar i van sektora.
 • Posvećenost razvoju omladinskog sektora u skladu sa savremenim društvenim izazovima i trendovima. Kroz ovaj kriterijum vrednujemo pojedince, organizacije, čije ideje i projekti povezuju aktivizam omladinskih organizacija sa savremenim društvenim izazovima, odgovaraju na realne potrebe zajednice i na taj način postaju akteri društvenih promena.

Šta su odgovornosti i obaveze izabranih mentija?

Učešće u programu podrazumeva raspoloživost mentija/mentina u periodu od 02.11. do 25.11. 2020. godine, sa obaveznim prisustvom na sva tri susreta sa mentorima.

 Kako bi program doprineo mentijima na najkvalitetniji način, od mentija se očekuje:

 • da se viđaju sa mentorom jednom u dve nedelje putem online susreta na ZOOM platformi.
 • održavaju i razvijaju komunikaciju sa mentorom i budu proaktivni u tom odnosu.
 • da se proaktivno pripremaju za sastanke sa mentorima (spremiti pitanja, ukazati na izazove..) kao i za druge aktivnosti u okviru programa.
 • da prisustvuju i aktivno učestvuju na susretima koji se održavaju jednom u dve nedelje.

Svi događaji održavaće se online, putem ZOOM platforme.

Ućešće u programu je besplatno.

Važni datumi:

 • Konkurs za mentije/mentine: od 10.10. do 01.11.
 • I webinar: u periodu između 02.11. i 08.11.
 • II webinar: u periodu između 09.11. i 13.11.
 • III webinar u periodu između 16.11. i 22.11.

LINK za online prijavu.

 

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »