PRODUŽEN KONKURS ZA OPENS AMBASADORE

21 Sep/2020 Objavljeno u Vesti

Titulom  Omladinske prestonice Evrope, OPENS je imao priliku da podstiče aktivno učešće mladih u društvu kroz različite mehanizme, programe, zagovaranje i rad.

Motivacija i ideja jeste da teži ka stvaranju prostora u kom se slavi energija mladih, gde se razvijaju ideje i sprovode zajedno sa donosiocima odluka. Na ovaj način se unapređuje  inkluzivna omladinska politika, evropske vrednosti i sama Evropa.

Ambasadori OPENS-a predstavljaju tim mladih, dobro upoznatih sa značajem  i rezultatima koje je program titule Omladinske prestonice Evrope doneo Gradu Novom Sadu. Cilj je da OPENS ambasadore čine mladi koji će svojom autentičnošću, opredeljenjima, obrazovanjem i  profesionalnim iskustvima upotpuniti  i unaprediti rad OPENS-a kroz navedenu promociju.

Opens Ambasadori imaju isti nivo znanja i razumevanja o OPENS-u. Za ovu poziciju nije neophodno da zainteresovani mladi imaju prethodno  znanje ili iskustvo iz oblasti kojima se OPENS bavi. Ambasadori OPENS-a imaće priliku da  steknu znanja i veštine iz različitih oblasti, sve u cilju njihovog osnaživanja  za promociju OPENS programa na različitim događajima (konferencijama, festivalima, radu na terenu, radu sa srednjoškolcima i mladima iz drugih različitih uzrasnih grupa). Opens Ambasadori  će samostalno moći na interaktivan i kreativan način da najavljuju i promovišu OPENS programe, animiraju učesnike i budu zaštitno lice OPENS-a.

Zaduženja OPENS Ambasadora:

  • Informisanje mladih o OPENS aktivnostima  na događajima OPENS-a i drugih partnera i saradnika;
  • Informisanje mladih o OPENS aktivnostima  na društvenim mrežama (lični i OPENS nalog)
  • Interakcija sa posetiocima na određenim OPENS aktivnostima
  • Osmišljavanje kreativnih i interaktivnih načina promocije OPENS-a;
  • OPENS influenseri;
  • Pojavljivanje na OPENS događajima;

Šta je to što OPENS pruža svojim ambasadorima:

  • Sticanje vrednog radnog iskustva
  • Razvoj karijere u dinamičnoj sredini
  • Sticanje kompetitivne prednosti prednost na tržištu rada
  • Razvijanje i usavršavanje veština u vezi sa marketingom, javnim nastupom, komunikacionim veštinama, umrežavanje sa profesionalcima u navedenoj oblasti
  • Razvijanje i usavršavanje mekih veština (komunikacija, timski rad, fleksibilnost i prilagodljivost, tačnost i upravljanje vremenom, rešavanje konflikata)
  • Sticanje samopouzdanja
  • Mogućnost davanja pozitivne preporuke za buduće poslodavce, potencijalne stipendije i upis na određene fakultete

Izabrani angažman baziraće se na volonterizmu, gde će izabrani OPENS ambasadori biti u prilici da steknu nove korisne veštine i adekvatna znanja.

Ukoliko želite da se prijavite na konkurs za OPENS Ambasadora, potrebno je da, vaš CV i motivaciono pismo pošaljete na adresu , najkasnije do 25.09.2020. u 17h.

**OPENS će aktivnosti i zadatke OPENS Ambasadora kreirati i sprovoditi u zavisnosti od epidemiološke situacije i sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, kao i mera donetih od strane Vlade Republike Srbije.