Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici

U okviru studentske prakse Univerzitetskog kursa „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ koji organizuje Centar za omladinski rad u saradnji sa švedskim Univerzitetom u Jenčepingu, studenti i studentkinje organizuju program radionica za mlade. 

Šta je Univerzitetski kurs?

Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ je osmišljen kao program obuke osoba koje rade ili bi želele da rade sa mladima kroz obrazovni sistem, sportska udruženja i udruženja građana, da, kroz vreme provedeno na kursu, steknu  znanja i veštine potrebne za individualni i grupni rad sa mladima na ličnom i socijalnom razvoju, samopouzdanju, razvijanju vrednosti i stavova, na komunikaciji, radu na konfliktima i aktivnom učešću u izgradnji i razvoju zajednice.

Univerzitetski kurs ima za cilj osposobljavanje studenata/studentkinja da u svom radu sa mladima pristupaju planirano, analitički i da u svakom trenutku rade profesionalno, promovišući zdravo i sigurno okruženje.

Ovogodišnji Univerzitetski kurs se održava u periodu od juna 2019. godine do maja 2020. godine u Novom Sadu, a priliku da se prijave imale su osobe starosti od 18 do 35 godina, sa minimum završenom srednjom školom, koje žive, rade ili studiraju u Novom Sadu i koje imaju visoku motivaciju za rad sa mladima i za razvoj zajednice, imaju određeno interesovanje, veštinu, hobi (sport, ples, gluma, crtanje, itd.) kroz koje  bi mogle da rade sa mladima.

Predavanja su podeljena na 6 modula i svaki od njih obrađuje određenu temu:

  1. Uvod u omladinski rad u zajednici i lični razvoj 
  2. Životni period adolescencije 
  3. Rad sa pojedincima/kama 
  4. Rad sa grupama 
  5. Rad na konfliktima i prihvatanju razlika 
  6. Menadžment u omladinskom radu u zajednici 

Pored predavanja studenti/studentkinje će imati obaveznu praksu sa grupom mladih u trajanju od 4 meseca.

Studentske prakse

Ovogodišnji studenti i studentkinje pripremili su radionice, koje će se organiziovati u okviru studentske prakse, na različite teme, poput rodne ravnopravnosti, kulture nenasilja, ljudskih prava, aktivizma, zapošljivosti, itd. Radionice sa realizacijom počinju decembra 2019., a trajaće sve do aprila 2020. godine. Ukupno će se održati više od 250 radionica u okviru 10 programa, među kojima su: Zanateka, Odjek, Once Upon a Youth, Vršnjačko nasilje: NEĆU DA, Mladi i solidarni, Umetnost, ON/A ravnopravno OsN/Aženi, Improve Your Youth, FILMFEST: Mladi režiraju, Zajedno održivi, Otvori se ormane i Let’s make some drama. 

„U narednih 6 meseci, studenti i studentkinje će u parovima organizovati 10 različitih programa za mlade u okviru kojih će se realizovati više od 250 radionica.  Očekuje se učešće oko 200 mladih iz Novog Sada i okruženja. Mladi će imati priliku da, zajedno sa budućim omladinskim radnicima i radnicama, kreiraju različite sadržaje na različite teme, koji će biti predstavljeni na završnom javnom događaju kursa u maju 2020. godine. Ovo je jedinstvena prilika za mlade da, pored toga što će kroz omladinski rad proširiti svoja znanja i veštine, kreiraju i izvode svoje predstave, izložbe, filmove, muzičke performanse, izdaju knjige i publikacije, organizuju i vode javne panel diskusije,  kampanje. Detaljnije informacije o svakom programu, moguće je pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji Centra za omladinski rad, kao i na zvaničnim stranicama svake prakse pojedinačno. 

Pozivamo mlade da se uključe u neki od programa. Sigurno će naći temu koja ih interesuje. Ovo je sjajna prilika da kažu šta misle po pitanju određenih društvenih problema u njihovoj zajednici, i ne samo da kažu, već i da urade nešto po tom pitanju.“ kaže Tamara Banjac, koordinatorka za obrazovanje iz Centra za omladinski rad.

Ovaj program podržan je od strane OPENS – Evropske omladinske prestonice Novi Sad 2019, Ministarstva za sport i omladinu Republike Srbije i IOGT-NTO MOVEMENT.

 

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »