Moja karijera od nule do heroja

Prema istraživanju Fondacije Ane i Vlade Divac iz 2020. godine, 16% (od ukupnih 21% iz iste godine) nezaposlenih mladi pripadaju NEET grupi – “not in employment, education or training”, odnosno mladi koji trenutno nisu zaposleni, niti u procesu obrazovanja ili treninga.

Kako Krovna organizacija mladih navodi, “Za dugoročno i kvalitetno unapređenje položaja mladih u NEET statusu, potrebno je da postoji saradnja različitih aktera – lokalnih kancelarija za mlade, institucija na nacionalnom nivou, ali i organizacija civilnog društva na lokalnom planu.”

Upravo zato, projekat “Moja karijera od nule do heroja” koji sprovodi Centar za omladinski rad ima za cilj povećanje zapošljivosti mladih kroz kreiranje “one-stop-shop” modela, a ti modeli su predstavljeni i razmatrani na Konferenciji “Moja karijera na putu do heroja” 27. juna u OC OPENS.


Na samoj konferenciji, pored predstavljanja metodologija integrisanih usluga, aktivirane su i tri radne grupe na teme:
🟣 Dosezanje teže zapošljivih mladih lica – saradnja i uloge različitih aktera
🔵 Aktivne mere zapošljavanja
🟢 Međusektorska saradnja

Konferencija, koju OPENS i CZOR organizuju u okviru projekta “Put zapošljivosti mladih” okupila je omladinskih organizacija, donosilaca odluka na različitim nivoima vlasti, državnih institucija, međunarodnih organizacija, stručnjaka, biznisa, medija i drugih. 💼 Projekte „Moja karijera na putu do heroja“ i „Put zapošljivosti mladih“ finansiraju Evropska unija – Program civilnog društva i medija i Grad Novi Sad – Gradska uprava za privredu, a kofinansiraju: „Obrazovanjem do posla – E2E“ – SIPRU tim, OPENS, Pokrajinski sekretarijat za finansije Republike Srbije Autonomna Pokrajina Vojvodina; Ministarstvo državne uprave, digitalnog društva i medija Republike Crne Gore; Opština Travnik Bosna i Hercegovina kao i predstavnici biznis sektora u regionu.

Povezani članci:

FUNDCON: ZA ŠAKU DINARA

“Koordinator projekta se prijavljuje na konkurs poznat po rigoroznim uslovima i malim budžetima. Umesto da se plaši za svoj program, koordinator bira da konkurs okrene u svoju korist…“ Šesti nacionalni

Opširnije »