ODRŽANA KONFERENCIJA MLADI I RAVNOPRAVNOST: RAVNOTEŽA IZMEĐU POSLOVNOG I PRIVATNOG ŽIVOTA

Da li ste znali da je direktivom EU o balansu između poslovnog i privatnog života propisano da minimum 2 meseca roditeljskog odsustva nisu prenosiva sa jednog roditelja na drugog, što ima za cilj ravnopravno učešće oba roditelja u brizi o detetu u najranijem uzrastu?

U okviru Panela mladih,  juče je u Novom Sadu održana omladinska konferencija u saradnji  Omladinskog saveza udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“ i predstavnika Poverenice za zaštitu ravnoprovnosti – pod nazivom „Mladi i rodna ravnopravnost: ravnoteža između privatnog i poslovnog života“, u periodu od 12 do 15 časova u Omladinskom centru OPENS (Bulevar despota Stefana 5, Novi Sad). Predstavljena su istraživanja, razvoj društvene igre „Toranj života“ i prikazani kratki filmovi čiji je cilj borba protiv rodnih stereotipa u oblasti rada i radnih odnosa.

Imali smo priliku da čujemo Đurđu Janićijević, v.d.pomoćnicu poverenice za zaštitu ravnopravnosti, kao i da nam se obrati Jelena Mirić, kao lice za odnose sa javnošću OPENSa.

Mladi su učestvovali u dva interaktivna predavanja na temu „Diskriminacija dece i mladih“ profesorice dr Ivane Krstić i „Mladi i ravnopravnost: ravnoteža između privatnog i poslovnog života“, Marine Kreculj Pešić. Takođe, predstavljen je projekat „Ka rodnoj ravnopravnosti kroz povećane mogućnosti za ravnotežu između privatnog i poslovnog života“ kroz moderaciju Tatjane Buha Matić.

Da li ste znali da..

Po isteku porodiljskog odsustva koje traje 3 meseca, pravo odsustva sa radi radi nege deteta mogu ravnomerno da koriste u dogovoru ili otac ili majka deteta, do isteka 365 dana prema Zakonu o radu Republike Srbije?

REKLI SU O DISKRIMINACIJI:

Najjednostavnije rečeno, diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili nekoj grupi na osnovu nekog njihovog ličnog svojstva, što za posledicu ima nejednakost u šansama da ostvare ustavom i zakonom zagarantovana prava. To je nejednako tretiranje, isključivanje, odnosno dovođenje u podređen položaj pojedinaca ili grupa ljudi koji se nalaze u istoj, sličnoj ili uporedivoj situaciji. Diskriminacija se vrši i kada se osobe koje se nalaze u neravnopravnom položaju, tretiraju na isti (ravnopravan) način. Tako na primer, osobe sa invaliditetom nalazi se u nejednakom položaju u odnosu na osobe koje nemaju invaliditet. Jednako postupanje prema osobama sa invaliditetom prilikom zapošljavanja, pružanja zdravstvenih usluga i sl., rezultiralo bi marginalizacijom osoba sa invaliditetom u ovim oblastima. Da bi to sprečili, društvo i država sprovode takozvane „mere afirmativne akcije“ kojima postižu jednakost u šansama, kako bi i osobe sa invaliditetom mogle da rade, uče, razvijaju svoje talente i veštine. Na taj način one postaju društveno uključene i ravnopravne, a društvo ima mogućnost da koristi svoj puni potencijal za društveni razvoj. Drugim rečima, diskriminacija je nejednako postupanje prema jednakima i jednako postupanje prema nejednakima. ( Izvor: LINK)

Uspostavljanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života je od izuzetnog značaja, kako za pojedince i pojedinke, tako i za celokupnu društvenu zajednicu.

Konferencija je održana u skladu sa epidemiološkim merama.

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »