ODRŽANA OMLADINSKA KONFERENCIJA: UKLJUČENI, OSNAŽENI I POVEZANI MLADI – STUB ODRŽIVOG RAZVOJA

Ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić, juče je, 15. decembra 2021. godine otvorio omladinsku konferenciju „Uključeni, osnaženi i povezani mladi – stub održivog razvoja” koja se održala u Palata Srbija u Sali Jugoslavija, u Beogradu.

Na konferenciji su se predstavili međunarodni trendovi i vodeće prakse u omladinskoj politici, aktuelne međunarodne inicijative i rezultati razvojnih projekata koje je Ministarstvo omladine i sporta realizovalo u tekućoj godini sa brojnim partnerima. OPENS je kao savez udruženja, imao priliku da uzme učešće na konferenciji, te predstavi rezultate razvojnog projekta tokom 2021. godine, predstavljajući rezultate projekta „U centru održive omladinske politike“, realizovanog uz podršku i saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.

-Mislim da samo sinhronizacijom i zajedničkim radom možemo doći do rezultata koji su održivi. Nama je svakako bio fokus na ODRŽIVOSTI, gde se i sam projekat zvao U centru održive omladinske politike. Samim tim, sam koncept je da radimo na jačanju kapaciteta aktera omladinske politike, da radimo na prostorima, na umreživanju i zajedničkoj saradnji, rekao je Vukašin Grozdanović, koordinator OPENSa prilikom obraćanja.

-Povezivanje mladih iz regiona treba biti prioritetni cilj svih nas, jer to je najveća garancija uspešne budućnosti našeg podneblja. Moramo pratiti tokove na globalnom nivou, usklađivati politike i strateške ciljeve, delovati zajednički i stvoriti atmosferu po kojoj ćemo biti prepoznati kao primer dobre prakse. Uveren sam da mi kao region taj potencijal i kapacitet imamo, i da uz iniciranje sve više programa koji za cilj imaju saradnju i razmenu informacija između mladih, možemo postići rezultate koji će promeniti budućnost čitavog regiona na bolje, a mi biti ti koji diktiramo pozitivne trendove na globalnom nivou”, naglasio je ministar Vanja Udovičić.

Projekat „U centru održive omladinske politike“ je zamišljen kao preokret u omladinskoj politici sa ciljem da se u 2021. godini analizira trenutna situacija i predlože smernice za njenu transformaciju. Kao rezultat projekta kreiralo se nekoliko dokumenata u tri obasti:

  1. studija izvodljivosti uspostavljanja omladinskih centara u Srbiji
  2. standardi rada omladinskih centara
  3. analiza donatorske politike u Srbiji

Koristeći postignuća i iskustva iz procesa Omladinske prestonice Evrope Novi Sad, u periodu od 2016. do 2020. godine, OPENS savez je resurs centar koji radi na osnaživanju mladih i osoba koje rade sa njima, kao i omladinskih organizacija i organizacija za mlade. Senzibiliše zajednicu i razvija omladinsku politiku. Kroz programsko delovanje podiže kapacitete mladih, udruženja mladih i za mlade i senzibiliše javni i privatni sektor u odnosu na pitanja mladih. Ono što OPENS savez zagovara u procesu transforamcije omladinske politike, jeste kreiranje programskog višegodišnjeg finansiranja i kreiranja institucija na lokalnom nivou osnovanih od strane republičkih i lokalnih organa u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva po predloženom modelu OPENS-a.

Neke od mnogobrojnih vrednosti za koje se OPENS zalaže svakako da je odgovornost prema mladima, inovativnost, participativnost, odgovornost i profesionalnost, kompetentnost, verovanje u dijalog, kao i transparentnost. Prema principima rada, OPENS kontinuirano osluškuje potrebe mladih, radi sa mladima i za mlade, analitički i strateški pristupa problemima mladih, umrežava i ulaže u kapacitete i partnerstva. OPENS direktnim radom obezbeđuje bolju informisanost, razvoj znanja, veština i vrednosti kod mladih. Pruža podršku ličnom i socijalnom razvoju, gde unapređuje sadržaje za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih.

Čitava konferencija, održana je u skladu sa trenutnim epidemiološkim merama koje su trenutno na snazi u Republici Srbiji.

Čitavu konferenciju možete pogledati na ODLOŽENOG GLEDANJU.

Fotografije: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »