OPENS KROZ PROGRAM…

OPENS kroz svoje programe Novom Sadu već godinama nesebično deli i širi  energiju mladih. Bilo da su u pitanju festivali, sportske aktivnosti, obrazovanje, aktivizam, mladi su pokretačka snaga svih dešavanja u gradu. Program OPENS-a osmišljen je tako da ga čini sedam stubova koji prate motivaciju od kojih je OPENS krenuo i ciljevi ka kojima je išao u prethodnom periodu. Namera je svakako težnja ka stvaranju prostora u kom se slavi energija mladih, unapređuje njihova kreativnost, razvijaju ideje i donose odluke sa tvorcima politika.

OPENS KROZ STUBOVE:

I Slavljenje energije mladih

Najupečatljiviji događaj koji je OPENS tim organizovao kroz prvi stub programa je OPENS Festival boja, realizovan povodom Međunarodnog dana mladih, koji je okupio preko 3000 mladih, gde smo na taj način bojali grad – bojama mladosti. Imali smo priliku da se predstavimo svim građanima i turistima Grada Novog Sada Svečanom ceremonijom otvaranja Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019, kao i Svečanom ceremonijom predaje titule Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019 narednoj Omladinskoj prestonici – francuskom gradu Amienu. Kroz navedene ceremonije organizovani su veliki besplatni koncerti za sve mlade, upriličeni nastupima popularnih muzičkih izvođača. Udruženje građana „Košnica“ uz podršku OPENS-a osmislio je i realizovao 39 radijskih emisija pod nazivom “Omladinska radijska emisija REINŽENJERING”, koje su emitovane na radiju Novi Sad, O Radiju i podkastu O Radija. Emisijama je direktno obuhvaćeno 40 mladih, te indirektno oko 10000 slušalaca svih starosnih kategorija. Novo kulturno naselje  je takođe uz podršku OPENS-a sproveo projekat „Kurbla – Pozitivni mladi ljudi„ gde su mladi osposobljeni da koriste različite tehnike video produkcije kako bi kreirali i plasirali sadržaje edukativnog i/ili informativnog karaktera. Program je uključio oko 400 mladih, a realizovano je  10 video emisija različitog žanra.

II Podsticanje inovacija i kreativnosti mladih

Kroz II stub programa, podstakli smo inovacije i kreativnost kod više od 27 000 građana i turista Novog Sada. Događaji koje bismo istakli u drugom stubu OPENS programa su: STARTAPUJ SE,  multimedijalni kviz na otvorenom: Mladi ljudi – velika dela, OPENS distrikt –  Međunarodni festival ulične kulture,umetnosti i sporta, pored toga ostvarena je saradnja sa FISE World Series. Istakli bismo i Konferenciju Mladi-Inovacije i trendovi kojoj je prisustvovalo skoro 100 mladih i omladinskih radnika koji su imali priliku da čuju i oprobaju inovativne metode u omladinkskom radu. OPENS je kroz umetnost i multimedijalne događaje okupio preko 20 hiljada građana i gostiju Novog Sada. Zahvaljujući mladima iz muzičke škole „Isidor Bajić“, Novi Sad je upisan u Ginisovu knjigu rekorda.

III Promocija Evrope i evropskih vrednosti

Ostvarene aktivnosti u okviru stuba Pomocije Evrope i evropskih vrednosti prikupile su preko 35 000 učesnika. Omladinska prestonica Evrope i Grad Novi Sad predstavili su se u Beču, Parizu, Londonu, Varšavi, Berlinu, Pragu, Moskvi, Briselu i Njujorku gde su tom prilikom pozvali sve mlade i potencijalne partnere da dođu u Novi Sad i budu deo OPENS priče. Mladi su aktivno istupali u ime države i svih mladih na različitim internacionalnim skupovima u okviru aktivnosti Saveta Evrope, Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Formirana je zvanična mreža Evropskih omladinskih prestonica u Novom Sadu! Takođe, uspostavljena je saradnja između Novog Sada i afričkog Grada Asuana – afričke prestonice mladih.

IV Raznolikost mladih u raznolikim društvima

IV stub OPENS programa do sada obuhvatio je preko 2000 učesnika na programskim aktivnostima. Obeležavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava u okviru „OPENS Free Day“ podignuta je svest o pravima mladih, koja pored osnovnih uključuju kako pravo na slobodno vreme, tako i vreme za lični rast i razvoj. Organizovan je prvi „NS prajd“ u Novom Sadu, te  time ojačana LGBT zajednica kroz promociju različitosti u Novom Sadu i Vojvodini. Takođe, radili smo na  prevenciji diskriminacije s posebnim osvrtom na rodno zasnovanom nasilju: podržana je romska zajednica kroz zagovaranje i realizaciju različitih aktivističkih programa, te je kreiran priručnik za primenjivanje inkluzije u obrazovanju.

V Podsticanje učešća mladih

Kroz V stub, OPENS je kroz svoje programe okupio više od 5000 učesnika. Programom i aktivnostima povećana je svest mladih o koristima volontiranja kroz niz obuka, radionica, edukativnih i zabavnih aktivnosti za mlade i volontere OPENSa. Kreirana je inovativna platforma za međusobnu razmenu sati, znanja i veština “Banka vremena”, realizovan je prvi „FIBA 3×3 Challenger“, adaptiran je OPENS Urban court za sportske, rekreativne i edukativne aktivnosti koje su dostupne mladima u Novom Sadu, obeležen je Međunarodni dana volontera, kao i Međunarodni dan studenata  organizovanjem debata na Univerzitetu. OPENS je radi pristupačnijeg učešća mladih, u okviru V stuba zajedničkom inicijativom  sa Fondacijom „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“  oformio gradski volonterski servis – Novosadski volonterski servis (NVS).

VI Jačanje omladinskih organizacija

Kroz programe poput OPENS FundCon i Omladinski budžet otvara vrata, OPENS je doprineo razvoju organizacionih, ali i individualnih kapaciteta angažovanih pojedinaca u cilju dostizanja održivosti programa za mlade. Kroz obezbeđivanje podrške neformalnim grupama osposobljeno je više od 75 mladih da se aktivno uključe u društveni život, gde su između ostaloga radi informisanja mladih o prilikama u Novom Sadu podržani info servisi InfoPolis i platforma Info4Youth. 

VII Ka inkluzivnim omladinskim politikama

Kroz VII stub okupljeno je čak 30 000 učesnika, OPENS je uspostavio dugoročnu saradnju sa gradskim upravama, agencijama i institucijama kako na lokalnom, tako i na pokrajinskom i nacionalnom nivou. Događaj “Premijerka otvara vrata”- realizovan je kroz  dijalog između predstavnika mladih i Premijerke, gde je 20 mladih imalo priliku da razgovara sa Premijerkom. Aktivnost  “Gradonačelnik otvara vrata” obuhvata dijalog 20 mladih koji su imali priliku da razgovaraju sa gradonačelnikom i predstavnicima gradske uprave. OPENS je gradeći princip komenadžemanta u svom radu razvio dugoročnu saradnju sa gradonačelnikom Grada Novog Sada, kabinetom Premijerke, Ministarstvom kulture i informisanja, kao i Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije. OPENS je takođe u okviru VII stuba realizovao program: Participativni budžet za srednjoškolce: Uključi se, pronađi rešenje, kroz koji su mladi srednjoškolci iz Novog Sada dobili priliku da kroz mehanizme participativne demokratije učestvuju u razvoju svoje zajednice (škole) predlažući i donoseći odluke o navedenim aktivnostima.

PROGRAM OMLADINSKI BUDŽET OTVARA VRATA

Zahvaljujući tituli koja nam je otvorila vrata i koju smo ponosno nosili, podržali smo 42 omladinske organizacije koje su realizovale preko 3000 aktivnosti kroz 46 programa. Svi navedeni projekti sprovedeni su uz podršku volontera i na prvom mestu Novosađana svih generacija, bez čije dobre energije ni jedan događaj ne bi imao smisla. Kada se zaokruži trogodišnje pružanje kontinuirane podrške omladinskim organizacijama, izdvojeno je ukupno 169,796,475,8 miliona dinara.

Okruženi smo individuama koji različito misle i promišljaju, ali imaju isti cilj. I ta različitost ih čini pokretačkom snagom zbog koje je Novi Sad ono što on zapravo jeste – grad svojstven po svojoj širini, toleranciji i različitosti verskih i nacionalnih zajednica. Verujemo da su baš te osobine jednog prostora – tolerancija i vrednosti koje su prepoznate u  Novom Sadu, motivisale OPENS da nastavi sa realizacijom svojih aktivnosti i programa.

OPENS…

 

 

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »