POZIV ZA EKSPERTE ZA IZRADU ANALIZE DONATORSKE POLITIKE

Otvoren je poziv za ekpserte za izradu analize donatorske politike u Srbiji sa fokusom na davanja omladinskim, udruženjima za mlade i njihovim savezima. Angažman eksperta trajaće od avgusta do novembra 2021. godine. Omladinski savez udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“ radi ostvarenja ciljeva projekta „U centru održive omladinske politike“ sarađuje sa svim relevantnim akterima omladinske politike, uključujući Ministarstvo omladine i sporta i jedinice lokalnih samouprava, kako bi unapredio donatorksu politiku u Srbiji, osnažio udruženja mladih i za mlade da konkurišu za finansijska sredstva različitih donatora i obezbedio održivost programa za mlade predlažući model organizovanja mreže omladinskih centara u Republici Srbiji.

Obim posla i odgovornost Autora:
 Analiza treba da sadrži pregled davanja udruženjima građana (omladinskim, udruženjima za mlade i njihovim savezima) u Srbiji za period 2019-2021. godine;
 Analiza treba da pokaže prednosti, nedostatke i ograničenja međunarodnih programa dostupnih za udruženja (omladinska, za mlade i njihovim savezima);
 Predmet analize treba da bude i uticaj COVID-19 pandemije u 2020. godini na davanja udruženjima (omladinskim, za mlade i njihovim savezima);
 Analiza bi trebala da sadrži i odgovor na pitanja: ko u Srbiji daje za omladinska, udruženja za mlade i njihove saveze; da li su programi namenjni “grassroots” ili iskusnim udruženjima; po kom osnovu donatori definišu ciljeve i prioritetne oblasti za koja namenjuju sredstva;
 Analiza bi trebala da sadrži i preporuku donatora o vrsti i nivou potrebnih kapaciteta udruženja (omladinskih za mlade i njihovih saveza) da povlače sredstva iz međunarodnih fondova;
 Analiza treba da obuhvati najmanje 10 međunarodnih donatora (programa) otvorenih za omladinska, udruženja za mlade i njihove saveze iz Republike Srbije;
 Autor je u obavezi da dostavi lektorisani dokumnet Analize donatorske politike i sažetak dokumenta sa zaključcima.

Pravo na prijavu imaju:
1.Fizička lica, rezident Republike Srbije, ili grupa fizičkih lica, rezidenata Republike Srbije, koje/a poseduje/u neophodno, dokazivo profesionalno iskustvo u primeni, praćenju i proceni šeme grantova, jake analitičke veštine i sposobnost da se informacije predstave na sažet i razumljiv način.
2. Pravno lice koje se bavi pružanjem usluga ili savetovanjem u primeni, praćenju i proceni šeme grantova na teritoriji Republike Srbije.
Podstičemo prijave žena; ljudi iz etničkih, nacionalnih ili rasnih manjina; LGBTI + pojedinca i osoba sa invaliditetom.

Način i rok dostavljanja ponude:
U cilju podnošenja ponude za izradu Analize donatorske politike u Srbiji sa fokusom na davanja za omladinska, udruženja mladih i njihovim savezima, potrebno je dostaviti:
 Izvod iz registra Agencije za privredne registre (samo za pravna lica),
 Popunjen i overen obrazac specifikacije traženih usluga – Ponudu (Prilog 1)
 Popunjenu Izjavu ponuđača o ispunjenju obaveznih uslova u postupku nabavke (Prilog 2) (samo za pravna lica)
 Popunjene opšte podatke o ponuđaču i upitnik o kvalifikacijama ponuđača (prilog 3)
 Popunjenu Izjavu ponuđača / rekapitulacija ponude (Prilog 4)
 CV-jeve eksperta/eksperata
 Referentnu listu ranijih projekata iz ove ili sličnih oblasti
Vrednost ponude ne sme prelaziti 200.000 RSD (bruto).

Za više informacija i konkursnu dokumentaciju koju je potrebno ispuniti prilikom prijave, potrebno je preuzeti  na sledećem LINKU.  Nakon preuzetih obrazaca, finalnu konkursnu dokumentaciju potrebno je poslati na mejl office@opens.rs sa subjektom “Prijava na javni poziv za izradu Analize donatorske politike u Srbiji” najkasnije do 03.08.2021. godine u 23:59 časova.

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »