Škola participacije

Ako si član_ica učeničkog ili studentskog parlamenta, onda sigurno znaš koliko želja za učešćem u procesima donošenja odluka može biti jaka. Hajde da tu želju sprovedemo u delo!

Škola participacije koju organizujemo će te upoznati sa:

 • Osnovama narodnih (građanskih) inicijativa i načinima kako građani učestvuju u donošenju odluka;
 • Osnovnim znanjima o državnom uređenju Republike Srbije i lokalnom uređenju Grada Novog Sada;
 • Prilikama za učešće mladih u procesima donošenja odluka;
 • Radom Narodne skupštine Republike Srbije i radom Gradske skupštine Novog Sada.

U okviru jednomesečne Škole participacije, imaćeš priliku da budeš deo studijskih poseta Narodne skupštine u Beogradu, Gradske skupštine Novog Sada, sedišta Saveta Evrope u Beogradu, pa se tako upoznati sa različitim mehanizmima neposrednog učešća građana širom Evrope.

Škola participacije: trajanje i mogućnost prijave

Škola participacije je otvorena za članove_ice školskih i studentskih parlamenata na teritoriji Novog Sada. Trajanje škole je jedan mesec od 31. oktobra do 30. novembra, u sledećim terminima:

 • 31. oktobar: Uvodna sesija – Kako funkcionišu naš grad i država?
 • 7. novembar: Kreiranje građanske inicijative kroz igru UChange kreiranu od strane Saveta Evrope
 • 14. novembar: Simulacija rada skupštine Grada Novog Sada
 • TBA (datum će biti naknadno potvrđen): Organizovana poseta Skupštini Grada Novog Sada i EU Info Point u Novom Sadu
 • TBA (datum će biti naknadno potvrđen): Organizovana poseta Narodnoj Skupštini i sedištu Saveta Evrope u Beogradu

Čitav proces Škole participacije vodiće omladinske radnice sa uspešno završenim treningom Saveta Evrope Aleksandra Ilijin i Jelena Karać.

Prijave za učešće su otvorene do 26. oktobra na sledećem linku: https://bit.ly/skola-participacije

Selekcija učesnika

Selekcija se vrši na osnovu motivacije za učešće koju učesnici navedu u prijavnom formularu.
U odeljku u kom se opisuje motivacija za učešće važno je odgovoriti na tri pitanja na osnovu kojih će se vršiti selekcija učesnika:

 • Zašto te interesuje tema učešća mladih?
 • Za koje prilike za učešće mladih znaš?
 • Kako planiraš da iskoristiš stečeno znanje?

Selekcija učesnika vršiće se 27. oktobra 2023. godine kada će se odabrati 16 polaznika škole.

Svi prijavljeni će putem kontakata koje su dostavili u prijavi biti obavešteni o rezultatima selekcija istog dana.

Povezani članci:

Devojke u svetu tehnologija

OPENS i UNICEF Srbija sa ponosom predstavljaju program Devojke u svetu tehnologija kroz koji želimo da podstaknemo i osnažimo učešće mladih devojaka u ICT obrazovnim aktivnostima. Ovim povodom te pozivamo

Opširnije »