UTICAJ OPENS-A NA REALIZACIJU CILJEVA…

OPENS je svojim radom posebno u 2019. godini uspeo da obezbedi značajan uticaj na realizaciju postavljenih ciljeva Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada, kao i Nacionalne strategije za mlade. Od ukupno 232 mere koje su definisane Nacionalnom strategijom za mlade OPENS je odgovorio na 117, što procentuano čini 50,43% mera. Prema strateškim oblastima to bi značilo sledeće:

1 – Zapošljavanje i preduzetništvo mladih 10/36 – 27%

2 – Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih 10/22 – 45%

3 – Aktivizam i aktivno učešće mladih 32/49 – 65%

4 – Zdravlje i blagostanje mladih 18/27 – 67%

5 – Bezbednost mladih 9/24 -37,5%

6 – Socijalna uključenost mladih 7/14 -50%

7 – Mobilnost mladih 5/18 – 28%

8 – Informisanje mladih 14/28 – 50%

9 – Kultura i kreativnost mladih 12/14 – 86%

Prema gore navedenim statističkim podacima znači da je OPENS svojim delovanjem uspeo da doprinese ostvarenju 117 mera iz Nacionalne strategije za mlade prvenstveno ispunjavajući potrebe vezane za ove mere mladih u Novom Sadu.

Lokalni akcioni plan za mlade (LAP) je strateški gradski dokument koji definiše prioritetne oblasti za mlade i aktivnosti koje odgovaraju na specifične potrebe mladih određene sredine. LAP-om se obezbeđuje doprinos sprovođenju ciljeva i prioriteta Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou, kao i drugih sektorskih strategija koje utiču na život mlade osobe, te međunarodnih dokumenata iz oblasti omladinske politike. Lokalne samouprave kroz proces izrade i sprovođenja LAP-a za mlade obezbeđuju: plansko i dugoročno zadovoljenje potreba mladih kreiranjem mera i usluga prilagođenih potrebama mladih u lokalnoj sredini; ekonomičnije korišćenje postojećih resursa (materijalnih, tehničkih i ljudskih); unapređenje saradnje lokalnih institucija i organizacija njihovim umrežavanjem; ekonomičnije i efikasnije korišćenje opštinskog budžeta namenjenog omladinskim programima; mogućnost uspešnog korišćenja alternativnih izvora finansiranja.

Nacionalna strategija za mlade (NSM) utvrđuje osnovne principe delovanja, pravce delovanja i očekivane rezultate delovanja svih subjekata omladinske politike ka unapređenju društvenog položaja mladih i stvaranju uslova za ostvarivanje prava i interesa mladih u svim oblastima. NSM se zasniva na strateškom opredeljenju države da radi sa mladima i za mlade, i polazeći od cilja postavljenog u Zakonu o mladima, teži obezbeđivanju uslova koji će omogućiti mladima da u potpunosti dostignu svoje potencijale, aktivno učestvuju u društvu, doprinoseći ne samo sopstvenom razvoju, već i razvoju društva. NSM predstavlja ključni mehanizam ostvarivanja, koordinacije i unapređenja omladinske politike kojim se stvara podržavajuća sredina u kojoj se inicijative mladih podstiču i uvažavaju.

UTICAJ NA POVEĆANJE IZDVOJENIH SREDSTAVA ZA MLADE NA LOKALNOM, POKRAJINSKOM I NACIONALNOM NIVOU

Redovna davanja za mlade u Novom Sadu 2019. godine, u godinu titule, iznoslila su 24.611.576,00 RSD, dok su dodatna davanja za program Omladinske prestonice Evrope iznosila 178.517.603,11 RSD.

Tokom realizacije programa Omladinske prestonice Evrope u periodu od 2017 do 2020. godine davanja za mlade u Republici Srbiji na svim nivoima uvećale su se za  591.151.650,80 RSD. Od ukupne sume Grad Novi Sad je izdvojio 299,476,979.45 RSD.

 

OPENS…

 

Povezani članci:

Devojke u svetu tehnologija

OPENS i UNICEF Srbija sa ponosom predstavljaju program Devojke u svetu tehnologija kroz koji želimo da podstaknemo i osnažimo učešće mladih devojaka u ICT obrazovnim aktivnostima. Ovim povodom te pozivamo

Opširnije »