YOUTH ACTION WEEK U STRAZBURU

Delegacija Republike Srbije, predvođena državnim sekretarom Milanom Savićem, učestvovala je na omladinskom događaju “Youth Action Week”, održanog u Strazburu od 27. juna do 2. jula 2022. godine.
Nastavak uspešne saradnje sa Savetom Evrope u oblasti omladine i razmena primera dobre prakse bili su povod za priključivanje naše delegacije omladinskom događaju.
Tokom ovog jedinstvenog skupa, predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Krovne organizacije mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade, OPENS-a i Saveza izviđača Srbije su sa delegacijama država članica Saveta Evrope razgovarali o pitanjima iz oblasti participacije mladih, pristupa mladih pravima i digitalizaciji i imali priliku da zajedno kreiraju 50 preporuka s ciljem da se podrži učešće mladih u demokratskim procesima.
Savet Evrope od marta do oktobra 2022. godine sprovodi omladinsku kampanju pod nazivom “Democracy Here:Democracy Now” kojom obeležava 50 godina omladinskog sektora Saveta Evrope. Youth Action Week kao glavni događaj u okviru kampanje organizovan je pod pokroviteljstvom Odeljenja za mlade Saveta Evrope, predsedavanja Irske Komitetom ministara Saveta Evrope i u partnerstvu sa gradom Strazburom.

Povezani članci:

Devojke u svetu tehnologija

OPENS i UNICEF Srbija sa ponosom predstavljaju program Devojke u svetu tehnologija kroz koji želimo da podstaknemo i osnažimo učešće mladih devojaka u ICT obrazovnim aktivnostima. Ovim povodom te pozivamo

Opširnije »