FISCAL SOLUTIONS KOMPANIJA PODRŽAVA MLADE

Ove godine pokrenut je OPENS fond za lični razvoj koji podržava mlade žene i devojke i mlade umetnike/ce, koji žele da steknu kompetencije i veštine potrebne za uspeh u izabranim […]

MLADI AKTIVISTI GOVORE: JA IMAM PRAVO DA MENJAM

Međunarodni dan ljudskih prava, OPENS je obeležio kroz događaj “Mladi aktivisti govore: JA IMAM PRAVO DA MENJAM”. Čuli smo motivacione govore mladih aktivista koji su dali inspiraciju drugima na putu […]

ŠIRENJE PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE MEĐU MLADIMA

Participativno budžetiranje je mehanizam participativne demokratije koji omogućava građanima, u ovom slučaju – đacima,  da direktno utiču na donošenje odluke o trošenju budžetskih sredstava. Postoje različiti nivoi participativnog budžetiranja. Od […]