REČ JE MAČ, REČ JE MOĆ

Često i ne shvatamo koliko povređujemo druge ljude rečima koje izgovaramo. Živimo u brzom vremenu, gde su svi u stalnoj žurbi, u kom trčimo do našeg odredišta, usput radeći sve […]