OPENS – Poziv za poziciju Psihologa

Mentalno zdravlje mladih u fokusu je aktivnost OPENS-a kao organizacije usmerene na podršku ličnom i socijalnom razvoju mladih, u okviru koje imamo podršku partnera, organizacija članica Sazvežđa podrške, UNICEF-a i […]