POŠALJI SVOJ PREDLOG ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O MLADIMA

Prvi sastanak Radne grupe koju sačinjavaju predstavnici kabineta predsednice Vlade Repbulike Srbije, drugih državnih organa i institucija, udruženja mladih i za mlade, kao i njihovih saveza, održan je 27. februara. […]