VIDOVI PODRŠKE MENTALNOM ZDRAVLJU MLADIH

Prva u nizu aktivnosti Kluba za mentalno zdravlje “Sazvežđe podrške” vezana za jačanje kapaciteta organizacija koje pružaju besplatnu psihološku podršku na teritoriji grada Novog Sada i okrenutih pružanju psihološke podrške […]