Konferencija o mentalnom zdravlju mladih

Prema istraživanjima sprovedenim na populaciji mladih u AP Vojvodina, hroničan stres i opterećenost, kao i pesimistično raspoloženje česta su osećanja koja se javljaju kod mladih (Zotović-Kostić i Beara, 2016). Pored […]