Škola participacije

Ako si član_ica učeničkog ili studentskog parlamenta, onda sigurno znaš koliko želja za učešćem u procesima donošenja odluka može biti jaka. Hajde da tu želju sprovedemo u delo! Škola participacije […]