Srednjoškolci odlučuju: Participativno budžetiranje

Participativno budžetiranje je mehanizam participativne demokratije koji omogućava građanima, u ovom slučaju – đacima,  da direktno utiču na donošenje odluke o trošenju budžetskih sredstava. Postoje različiti nivoi participativnog budžetiranja. Od generalnog, gde […]