OPENS FundCon: Održivost (ne)moguća misija!

Imaš li misiju? Suočavaš li se sa velikim izazovima? Da li si ti predstavnik organizacije civilnog društva sa akcentom na omladinske i organizacije za mlade? Ukoliko si možda predstavnik kancelarije, […]