Od Pečuja do Novog Sada

U sklopu programa OPENS-a, postoji deo koji se bavi kulturom, a isto tako i deo programa Evropske prestonice kulture okuplja i obuhvata mlade. Mnoge aktivnosti preklapaju i nadovezuju. Otud i […]