Od Pečuja do Novog Sada

U sklopu programa OPENS-a, postoji deo koji se bavi kulturom, a isto tako i deo programa Evropske prestonice kulture okuplja i obuhvata mlade. Mnoge aktivnosti preklapaju i nadovezuju. Otud i kontinuirana saradnja dve prestonice. Nakon zajedničkog osnivanja Novosadskog volonterskog servisa i drugih, prestonice u aktivnostima koje su se do sada preklapale, imaju jasno definisanu saradnju i svakodnevno gledamo kako da kroz zajedničku pripremu aktivnosti budemo uspešniji u realizaciji.

U petak 7. septembra, OPENS je imao čast da ugosti gospodina Karolja Meheša, mađarskog pisca i kulturnog radnika, jednog od nosilaca aktivnosti tokom realizacije titule Pečuj Evropska prestonica kulture 2010.

Saradnja između dva bratska grada, Pečuja i Novog  Sada može se ostvariti na različitim poljima koje je do sada OPENS otvorio počevši od najšire razmene iskustava i praksi u razvijanju elemenata omladinske politike, preko projekata zajedničke saradnje na razvoju učešća mladih iz manjinskih grupa, pa do razmene mladih dva grada.

Gospodinu Mehešu je posebno predstavljen Novosadski volonterski servis, program koji zajednički sprovode Evropska prestonica Kulture Novi Sad 2021 i OPENS, njegovi dosadašnji rezultati i pravac u kom je planirano da se dalje razvija.

Povezani članci:

Međunarodni Dan studenata u OPENSu

Međunarodni dan studenata je globalno priznat dan posvećen studentskoj zajednici i njihovim doprinosima društvu. Ovaj dan se obeležava svake godine 17. novembra i pruža priliku da se naglasi važnost obrazovanja

Opširnije »