KONKURS ZA UPIS STUDENATA/STUDENTKINJA NA UNIVERZITETSKI KURS “LIDERSTVO I RAZVOJNI OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI”

U okviru OPENS programa, Centar za omladinski rad (CZOR) iz Novog Sada u saradnji sa švedskim Univerzitetom Jönköping raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata A-nivoa univerzitetskog kursa “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici”.

Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ je osmišljen kao program obuke osoba koje rade ili bi želele da rade sa mladima kroz obrazovni sistem, sportska udruženja i udruženja građana, da, kroz vreme provedeno na kursu, steknu  znanja i veštine potrebne za individualni i grupni rad sa mladima na ličnom i socijalnom razvoju, samopouzdanju, razvijanju vrednosti i stavova, na komunikaciji, radu na konfliktima i aktivnom učešću u izgradnji i razvoju zajednice.

Univerzitetski kurs ima za cilj osposobljavanje studenata/studentkinja da u svom radu sa mladima pristupaju planirano, analitički i da u svakom trenutku rade profesionalno, promovišući zdravo i sigurno okruženje.

Predavanja su podeljena na 6 modula i svaki od njih obrađuje određenu temu:

  1. Uvod u omladinski rad u zajednici i lični razvoj (20.6.2019. – 24.6.2019.)
  2. Životni period adolescencije (5.9.2019. – 9.9.2019.)
  3. Rad sa pojedincima/kama (31.10.2019. – 4.11.2019.)
  4. Rad sa grupama (12.12.2019. – 16.12.2019.)
  5. Rad na konfliktima i prihvatanju razlika (7.2.2020. – 10.2.2020.)
  6. Menadžment u omladinskom radu u zajednici (2.4.2020. – 6.4.2020.)

Takođe, studenti/studentkinje će proći i 3 treninga iz oblasti 1) projektnog menadžemnta, 2) zaštite i sigurnosti dece i mladih u omladinskom radu i 3) prve pomoći.

Pored predavanja studenti/studentkinje će imati obaveznu praksu sa grupom mladih u trajanju od 4 meseca.

Univerzitetski kurs održavaće se u periodu od juna 2019. godine do maja 2020. godine. Svaki modul obrađuje određenu temu i traje 5 dana, 3 do 6 sati dnevno, u večernjim satima i tokom vikenda. Predavanja počinju 20.06.2019. godine, a održavaće se u Novom Sadu.

Univerzitetski kurs mogu pohađati osobe starost od 18 do 35 godina, sa minimum završenom srednjom školom, koje žive, rade ili studiraju u Novom Sadu i koje imaju visoku motivaciju za rad sa mladima i za razvoj zajednice, imaju određeno intereosvanje, veštinu, hobi (sport, ples, gluma, crtanje, itd.) kroz koje  bi mogle da rade sa mladima

Po završetku ovog kursa studenti i studentkinje dobijaju diplomu švedskog Univerziteta Jönköping koja nosi 30 ESPB bodova.

Centar za omladinski rad je obezbedio 20 stipendija za najbolje kandidate i kandidatkinje.

Svi zainteresovani treba da popune formular za prijavu i isti pošalju na e-mail adresu: konkursi@czor.org , sa naznakom: „Prijava za Univerzitetski kurs“.

Rok za prijavu je 31. maj 2019. godine do 17:00 časova.

Za sve informacije možete se obratiti koordinatorki obrazovnog programa, Tamari Banjac, na telefon 063 454662 ili na e-mail adresu: konkursi@czor.org.

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »