OSNOVNI KORACI U BORBI PROTIV NASILJA

Na inicijativu Autonomnog ženskog centra u prostorijama Omladinske prestonice Evrope, organizovan je dvodnevni trening na temu nasilja u porodici i ulogom obrazovno-vaspitnim ustanovama u reagovanju i prevenciji nasilja.

Na treningu su se okupili pedagozi, psiholozi i ljudi koji rade sa decom i mladima u svrhu prevencije nasilja u školama i zajednicama u kojim borave mladi.

„Ovaj trening je namenjen predstavnicima nastavnog osoblja jer su oni ti koji prvi mogu da primete da se nešto dešava sa mladom osobom, da prvi uoče znake da je neko žrtva nasilja i da onda time reaguju pre nego što to postane mnogo ozbiljnije. Bitno je da sa nastavnicima pričamo o ovoj temi i da im damo resurse, kontakte i znanje kako bi znali da odgovore na pravi način na situaciju na koju naiđu,“ kaže asistentkinja programske koordinatorke Dobrila Marković.

Dvodnevna edukacija je drugi dan obuhvatila intervenciju i nadležnost institucija, posebno osvrćući se na konkretne procedure samih škola u rešavanju konkretnih slučajeva. Reč je fenomenu nasilja u porodici, rasprostranjenosti nasilja, dominantnim predrasudamam, taktikama koje se primenjuju u nasilnom odnosu i njihovim posledicama po ženu i dete.

Govorilo se o tome na koji način škole mogu preventivno da utiču na eliminisanje negativnih stavova koji doprinose da se kasnije nasilje dešava i toleriše.

„Bitno je pričati o nasilju prvenstveno zbog toga što mi u društvu sve više razgovaramo a i dalje se određeni vidovi nasilja veliki tabu i dalje je prisutno verovanje da je žrtva provokator i da je ona kriva za nasilje koje joj se događa. Veruje se da se određeni vidovi nasilja mogu tolerisati i da su dozvoljeni. Važno je takođe razgovarati i u ulozi koju škole imaju u oblasti prevencije nasilja,“ kaže iz AŽC, Marina Ileš.

Cilj jeste da se prepozna problem nasilja i ono da se sistematski krene u njegovo rešavanje proširivajući krug institutcija koje su uključene u delovanje protiv nasilja.

Povezani članci:

Devojke u svetu tehnologija

OPENS i UNICEF Srbija sa ponosom predstavljaju program Devojke u svetu tehnologija kroz koji želimo da podstaknemo i osnažimo učešće mladih devojaka u ICT obrazovnim aktivnostima. Ovim povodom te pozivamo

Opširnije »