Poziv za bazu facilitatora u procesu participativnog budžetiranja

Šta je „Uključi se, pronađi rešenje“?

Deo programa Omladinske prestonice Evrope 2019 koji pruža mogućnost srednjoškolcima iz Novog Sada da direktno utiču na unapređenje svoje sredine (u ovom slučaju na promene u svojoj školi kao sredini u kojoj provode veliki deo dana) tako što će kroz kreativni pristup problemima predložiti rešenje. Od ideje do rešenja, prolaziće kroz petomesečni proces u kome će naučiti da prepoznaju potrebe svoje zajednice, probude u sebi aktivistički duh i predlože rešenja. Program je otvoren za sve državne srednje škole na teritoriji Novog Sada i svi učenici škole imaju pravo na učešće. Kako je akcenat na zajednici prihvataće se ideje koje dolaze od grupe mladih i koje imaju uticaj na celu zajednicu tj. najviše đaka u školi. U svakoj školi će se realizovati 1 ideja, a odluku o ideji donose sami učenici škole koristeći se principima demokratskih izbora.

Šta je participativno budžetiranje?

Participativno budžetiranje je mehanizam participativne demokratije koji omogućava građanima da direktno utiču na donošenje odluke o trošenju budžetskih sredstava. Postoje različiti nivoi participativnog budžetiranja. Od generalnog, gde pravo učešća imaju svi članovi zajednice u kom se sprovodi do participativnog budžetiranja za pojedinačne grupe unutar zajednice kao što je srednjoškolski participativni budžet. Pored samog direktnog uticaja na trošenje budžetskih sredstava, kroz mehanizme participativne demokratije građani se okreću ka povećanju njihovog učešća u svakodnvenim procesima koji se sprovode u zajednici, a pod geslom „u interesu građana“; okreću se ka razmišljanju o dobrobiti cele zajednice pre nego isključivo svojoj ličnoj; kreiranju sadržaja svog grada odnosno mesta tako da kvalitet života tj. boravka u njemu bude na visokom nivou; ka inovativnim rešenjima.

Ko može da se prijavi za bazu?

Facilitatori treba da budu:

 • iskusni u radu sa mladima,
 • minimalne starosti od 20 godina,
 • sa dobrim komunikacijskim veštinama,
 • sa iskustvom facilitiranja velikih grupa,
 • sa dobrim znanjem engleskog jezika.
Šta se od facilitatora očekuje?
 • da učestvuju na obuci 23-26.04.2018. Obuka je u Novom Sadu i na engleskom jeziku,
 • da vode proces participativnog budžetiranja u srednjim školama uz podršku projektnog tima OPENS2019od maja do kraja septembra,
 • da u toku prve faze procesa prezentovanja i uključivanje mladih, zainteresuju minimum 30 mladih po školi da se uključe
 • da pišu mesečne izveštaje o svom angažmanu,
 • da motivišu mlade da postanu aktivni građani,
 • da budu na raspolaganju mladima tkom jula i avgusta minimum 3 puta mesečno.
Šta facilitatori mogu da očekuju od OPENS-a?

Tokom celog procesa projektni tim OPENSa će pružati kontinuiranu podršku facilitatorima. Projektni tim će obezbediti sve potrebne resurse kako bi proces tekao bez problema, što uključuje:

 • smernice i materijal za rad,
 • logističku podršku pri realizaciji aktivnosti sa mladima,
 • unapređenje veština komunikacije i facilitacije,
 • sticanje veština za kreiranje metodologije rada kao i alata za kreiranje procesa participativnog budžetiranja,
 • razvijanje/unapređivanje razumevanja omladinskog rada i koncepta komenadžmenta u procesu participativnog budžetiranja,
 • honorar.
Kako se prijaviti?

Prijave za bazu facilitatora su otvorene do 17.04.2018. u 23:59h. Prijave se šalju isključivo putem mail-a na adresu program@opens2019.rs sa naznakom u nazivu maila : PRIJAVA ZA BAZU FACILITATORA.

Prijava mora sadržati motivaciono pismo – ne duže od jedne A4 stranice i CV u kom se jasno vidi potrebno iskustvo (kriterijumi navedeni u odeljku Ko može da se prijavi za bazu)

Za sva dodatna pitanja u vezi prijave ili više informacija o samom procesu pišite nam na program@opens2019.rs ili možete pozvati radnim danima od 9-17h na 069/2019070.

 

http://opens2019.rs/poziv-za-bazu-facilitatora-u-procesu-participativnog-budzetiranja/

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »