Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici

U okviru studentske prakse Univerzitetskog kursa „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ koji organizuje Centar za omladinski rad u saradnji sa švedskim Univerzitetom u Jenčepingu, studenti i studentkinje organizuju […]