OMLADINSKA  INFRASTRUKTURA…

PROSTOR ZA MLADE I REALIZOVANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

Omladinski klubovi u Novom Sadu su bili pokretači, odnosno prvi prostori za sprovođenje programa za mlade, koji su činili infrastrukturu za mlade, gde se nakon kreiranja i realizacije stvorila ideja i javila potreba za sveobuhvatnijim i funkcionalnijim prostorom za mlade kao što je omladinski centar.

U okviru rekonstrukcije napuštene fabrike „Petar Drapšin“ u Novom Sadu u kreativnom distriktu, prva zgrada koja je rekonstruisana i koja će biti puštena u rad u drugoj polovini 2021. godine je zgrada Omladinskog centra OPENS. Na osnovu aplikacije Grada Novog Sada, koji se obavezao na izgradnju Omladinskog centra OPENS, čiju upravljačku strukturu će kreirati OPENS savez, a posle dobijanja titule Evropska prestonica kulture 2021, Omladinski centar OPENS će tokom realizacije navedenog projekta funkcionisati i kao kulturna stanica OPENS.

OPENS omladinski centar predstavlja rezultat zajedničkog 20-godišnjeg kontinuiranog rada i saradnje mladih, njihovih udruženja i Grada Novog Sada na unapređenju položaja mladih, a koji je prepoznat i nagrađen prestižnom titulom Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 – OPENS 2019. Centar kojim će upravljati mladi, površine je od oko 900 metara kvadratnih i nalazi se u Kreativnom distriktu grada, tzv. Kineskoj četvrti.

OPENS omladinski centar predstavljaće multifunkcionalan prostor za mlade (Konferencijska sala, multimedijalna sala, radni prostor za omladinske organizacije i organizacije za mlade, kao i osmišljavanje i sprovođenje programskih aktivnosti), te će primenjivati inovativne metode integrisanih usluga, gde će mladi dobijati svu potrebnu podršku na jednom mestu, a koja će biti ostvarena kroz među-sektorsku saradnju sa državnim institucijama, biznis sektorima i udruženjima mladih i za mlade.

Sama zgrada je u vlasništvu Grada što dalje znači da će Grad Novi Sad biti prvi grad u Srbiji koji ima infrastrukturu namenjenu mladima i omladinskim aktivnostima.  Grad  Novi Sad je ugovornim odnosom poverio OPENS savezu upravljanje Omladinskim centrom OPENS, koji ima mandat da prostor opremi i kreira sadržaje od značaja za mlade, ali i obezbedi pravo na korišćenje prostora svim akterima omladinske politike u Novom Sadu. Početak rada  omladinskog centra planirano je u drugoj polovini 2021. godine u zavisnosti od završetka radova.

Koristeći postignuća i iskustva iz procesa Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019, OPENS savez je resurs centar koji radi na osnaživanju mladih i osoba koje rade sa njima, kao i omladinskih organizacija i organizacija za mlade. Senzibiliše zajednicu i razvija omladinsku politiku. Kroz programsko delovanje podiže kapacitete mladih, udruženja mladih i za mlade i senzibiliše javni i privatni sektor u odnosu na pitanja mladih.

Ono što OPENS savez zagovara u procesu transforamcije omladinske politike, jeste kreiranje programskog višegodišnjeg finansiranja i kreiranja institucija na lokalnom nivou osnovanih od strane republičkih i lokalnih organa u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva po predloženom modelu OPENS-a.

 

OPENS…

Povezani članci:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА ОМЛАДИНСКИХ ПРОСТОРА

Програм  „Трансформација омладинске политике” Омладинског савеза удружења ОПЕНС фокусира се на заговарање за и успостављање омладинских простора у Србији. Пошавши од чињенице да су улагања у просторе и програме за младе

Opširnije »