Pridruži se timu kao koordinator/ka marketing tima OPENS-a

Ako već znaš šta je LAP, koja je razlika između impresija, dosega i interakcija, šta je sito štampa a šta gravura, pa i kako drugima da određuješ prioritete bez da svoje zaboraviš – šta čekaš?

U potrazi smo za koordinatorom/kom marketing tima OPENS-a – nekoga kome civilni sektor nije stran, pa ni to kako da privuče pažnju i na mrežama i uživo.

Nedavno smo se ponovo predstavili, tako da ako vidiš da nam se ideje slažu, želimo da se upoznamo!

O poziciji Koordinator/ka marketing tima

Pozicija Koordinator/ka marketing tima predstavlja priliku za zapolsenje na ugovor o radu, na puno radno vreme, sa lokacijom u Novom Sadu (bez mogućnosti hibridnog rada) u samom Omladinskom centru OPENS.

Osnovna zaduženja

 • Projektovanje i vođenje komunikacije svih aktivnosti organizacije (sa ciljnom grupom, organizacijama, partnerima, institucijama – na društvenim mrežama, on/offline, mediji);
 • Koordinacija i komunikacija sa članovima tima i trećim stranama (partnerima);
 • Kreiranje godišnjeg, mesečnog i periodičnog strateškog i akcionog plana komunikacije u skladu sa vrednosnim sistemima OPENS-a;
 • Osmišljavanje i koordinacija izrade brending materijala organizacije; 
 • Učestvovanje u planiranju nastupa i donošenje odluka u vezi sa nastupom OPENS-a;
 • Implementacija i sprovođenje marketing strategija;
 • Aktivno učešće u koordinatorskim zaduženjima (sastanci sa timom organizacije i trećim stranama, učešće u koordinacionim i supervizijskim sastancima, pisanje narativnih izveštaja o sprovedenim aktivnostima);
 • Mentorska podrška kolegama unutar marketing tima;
 • Drugi poslovi u skladu sa izmenama zahteva donatora, kao i po nalogu istih.

Traženi profil kandidata/kandidatkinje

Veštine i sposobnosti: 

 • Minimum 2 godine radnog iskustva u marketingu i/ili komunikacijama, poželjno u civilnom sektoru;
 • Napredne komunikacijske i interpersonalne veštine, otvorenost za ostvarivanje odnosa sa različitim etničkim/nacionalnim grupama, subkulturama, kao i sa različitim interesnim grupama kao što su mediji, predstavnici državnih i lokalnih institucija i drugi partneri;
 • Veština upravljanja vremenom, planiranja zaduženja i određivanja prioriteta; 
 • Veština efikasnog upravljanja resursima (informacijama, materijalima, finansijama i ljudskim resursima); 
 • Veština korišćenja osnovnih računarskih programa (Microstoft: Word, Excel, Powerpoint), elektronske pošte, Interneta, Google alata (Mail, Calendar, Drive);
 • Sposobnost rada u timu i koordinacije tima;
 • Spososobnost samostalnog delovanja, proaktivnost, izvršavanje zadataka pod pritiskom i minimalnom supervizijom.

Odnos prema radu:

 • Otvorenost za različitost
 • Profesionalnost i odgovornost
 • Pozitivan stav
 • Spremnost za usvajanje novih znanja i veština
 • Fleksibilnost
 • Proaktivan pristup poslu

Poželjne kvalifikacije

Navedene kvalifikacije će u sistemu selekcije kandidata/kinja biti bodovane kao dodatna vrednost, ali ne i kao deselektivni kriterijumi:

 • Formalno obrazovanje u domenu komnukacija, marketinga i/ili menadžmenta;
 • Posedovanje sertifikata o završenim kursevima/treninzima iz oblasti rada digitalnog marketinga.

Poželjna znanja

Navedena znanja će u sistemu selekcije kandidata/kinja biti bodovana kao dodatna vrednost, ali ne i kao deselektivni kriterijumi:

 • Poznavanje osnovnih pojmova u vezi sa omladinskom politikom, omladinskim radom, aktivizmom i neformalnim obrazovanjem;
 • Poznavanje osnovnih alata i kanala komunikacije digitalnog marketinga (Meta Business Suite; Facebook i Instagram; TikTok; YouTube; WordPress), kao i različitih formata audiovizuelnih i digitalnih dizajnerskih proizvoda.

Poželjno isksutvo

Navedeno iskustvo će u sistemu selekcije kandidata/kinja biti bodovano kao dodatna vrednost, ali ne i kao deselektivni kriterijumi:

 • Iskustvo rada u omladinskim organizacijama ili organizacijama koje rade za mlade;
 • Iskustvo rada u marketing sektoru;
 • Iskustvo u praćenju i izveštavanju poslovnih rezultata;
 • Iskustvo u organizovanju i koordinaciji različitih komunikacionih materijala za potrebe ciljne publike (mladi između 15 i 30 godina);
 • Iskustvo u produkciji audiovizuelnog sadržaja za potrebe društvenih mreža i drugih medija (Internet oglašavanje, tradicionalni mediji);
 • Iskustvo u pisanju krovnih tekstova za potrebe eksterne i interne komunikacije;
 • Iskustvo u upravljanju CRM bazom podataka;
 • Iskustvo u osmišljavanju i kreiranju kreativnih strategija nastupa. 

Prijavljivanje na konkrus

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti na konkurs dostavljanjem svoje biografije (CV) do nedelje, 11. februara (do 23:59č) na mejl adresu jelenav@opens.rs sa naslovom mejla Prijava na konkurs: Koordinator/ka marketing tima.

Sve dodatne informacije o uslovima rada, benefitima i samoj organizacionoj strukturi biće predstavljene kandidatima/kinjama u užem krugu izbora.

Kontaktirani će biti samo kandidati/kinje koji prođu u uži krug izbora.

Povezani članci:

Devojke u svetu tehnologija

OPENS i UNICEF Srbija sa ponosom predstavljaju program Devojke u svetu tehnologija kroz koji želimo da podstaknemo i osnažimo učešće mladih devojaka u ICT obrazovnim aktivnostima. Ovim povodom te pozivamo

Opširnije »