Kako da sinergija nastavi da živi

Uz dva dana različitih panela, radionica, predavanja i drugih interaktivnih aktivnosti koji su u fokus stavili mlade u godini kada je Novi Sad Omladinska prestonica Evrope, završena je dvodnevna konferencija […]

Opensova laboratorija za inovacije te zove!

Da li imaš ideju kako korišćenjem novih tehologija možeš da poboljaš kvalitet života u svojoj zajednici? Veliki evropski gradovi primera radi imaju izuzetno velik problem sa saobraćajem. Javni prevoz je […]

Nova startna linija

3… 2… 1…. SAD. Godina mladih u Novom Sadu počela je danas u Master centru novosadskog sajma i to sumiranjem postignutih rezultata u 2018. godini i obnavljanje ugovora sa 42 […]