MEĐUNARODNI DAN MIRA

Međunarodni dan mira vezuje se još iz perioda 1981. godine, a na ovaj dan (21. septembra) svake godi...

21 Sep/2020 Više